IBN
Închide
Sochircă Vitalie
Cuvinte-cheie (69): Iron age (3), epoca fierului (3), local horizon (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aspecte privind cercetările geopedologice la situl arheologic din epoca fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland
Sochircă Vitalie1, Curecheru Svetlana2, Gaju Mariana3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Instituția Publică Gimnaziul Văsieni, raionul Ialoveni,
3 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal
Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza comparativă a efectivului populației localităților din Republica Moldova după datele recensământului 2014 și evidența statistică curentă de la 01.01.2015
Sochircă Vitalie, Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări geopedologice la situl arheologic Saharna-Rude din raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări științifice ale profesorului și savantului Mihai Coșcodan
Nedealcov Maria1, Sochircă Vitalie2, Boian Ilie2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situl arheologic din Epoca Fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina, Republica Moldova: investigații geopedologice
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)
Nagacevschi Tatiana1, Simalcsik Angela23, Sochircă Vitalie1, Stanc Simina Margareta4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări pedologice la situl arheologic Saharna Mare/ „Dealul Mănăstirii” din Raionul Rezina
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind analiza solului din situl arheologic de epoca fierului, „Saharna Mare” / Dealul Mănăstirii, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetația acvatică a rezervației naturale „Pădurea Domnească”
Mamai Iulian12, Mârza Mihail12, Sochircă Vitalie12
1 Agenţia de Stat „Moldsilva”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Caracteristicile solului din arealul siturilor arheologice din epoca fierului Saharna „Tiglău” şi ,,Saharna Mare / Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări interdisciplinare la situl din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”
Zanoci Aurel1, Stanc Simina Margareta2, Nagacevschi Tatiana1, Sochircă Vitalie1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău
Niculiţă Ion, Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind studiul pedologic al siturilor arheologice din arealul Saharna, raionul Rezina
Sochircă Vitalie, Zanoci Aurel, Nagacevschi Tatiana, Niculiţă Ion, Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Disparități teritoriale ale mișcării naturale a populației în Regiunea Geografică de Sud a Republicii Moldova
Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disparități teritoriale ale mișcării naturale a populației în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova
Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 37-a. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii geografice şi pedologice ale sitului „Saharna-Ţiglău”, Raionul Rezina, Republica Moldova
Nagacevschi Tatiana, Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 37-a. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Consideraţii privind procesele geodemografice  din Regiunea Geografică de Nord a Republicii Moldova
Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea fenologiei speciei  Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
Novac Gheorghe, Mârza Mihail, Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31