IBN
Închide
Eremei-Berezovschi Ana
Cuvinte-cheie (15): independent development (2), self-training (2), autoformare (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Configurații ale dezvoltării motivației pentru autoformare la cadrele didactice în contextul valorificării TIC în activitatea didactică
Eremei-Berezovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cadrul metodologic de dezvoltare a motivaţiei pentru autoformare la cadrele didactice
Eremei-Berezovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Instruirea centrată pe elev în procesul educativ-instructiv în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1, Eremei-Berezovschi Ana2, Creţu Mariana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia pentru autoformare la cadrele didactice
Eremei-Berezovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4