Inteligența emoțională în contextul inteligențelor multiple
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
18 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 07:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3:159.942 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
Psihologie (1807)
SM ISO690:2012
STOENICĂ, Ionica-Luminița. Inteligența emoțională în contextul inteligențelor multiple. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 127-131. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4889053
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Inteligența emoțională în contextul inteligențelor multiple

Emotional intelligence within the framework of multiple intelligences


DOI: 10.5281/zenodo.4889053
CZU: 37.015.3:159.942
Pag. 127-131

Stoenică Ionica-Luminița
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Studiul nostru are ca scop evidențierea importanței inteligenței emoționale pe fondul raportării sale la inteligențele multiple. În acest context am elaborat un model al inteligențelor multiple, ordonat din perspectivă pedagogică. Modelul construit a reliefat relația dintre inteligențele multiple și inteligența emoțională. În special, am avut în vedere resursele emoționale ale inteligenței interpersonale (sociale) și intrapersonale (introspective). Perspectiva pedagogică promovată a vizat relația specială existentă între inteligențele multiple și inteligența emoțională, pe de o parte, între toate tipurile de inteligență și teoriile învățării și metodologia instruirii, pe de altă parte

Our study aims at highlighting the importance of emotional intelligence in relation to multiple intelligences. Therefore, we have designed a multiple intelligences model ordinated from a pedagogical perspective. At the current level, the elaborated model has evinced the relation between all multiple intelligences and emotional intelligence. We have particularly envisaged the emotional resources of interpersonal (social) intelligence and intrapersonal (introspective) intelligence. The pedagogical perspective put forward has regarded the special relation between multiple intelligences and emotional intelligence on the one hand and between all types of intelligence, the learning theories and the methodology of instruction on the other hand.

Cuvinte-cheie
inteligențe multiple, Inteligenţa emoţională, perspectivă pedagogică, teoriile învățării, metodologia instruirii,

multiple intelligences, emotional intelligence, pedagogical perspective, learning theories, methodology of instruction