Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
100 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-14 16:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.9.072+37.015.3](478) (1)
Psihologie (1857)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2331)
SM ISO690:2012
RACU, Igor; RACU, Jana. Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 115-118. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888968
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii

An ovierview of the science of psychology development in the Republic of Moldova in the last decades


DOI: 10.5281/zenodo.4888968
CZU: [159.9.072+37.015.3](478)
Pag. 115-118

Racu Igor1, Racu Jana2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol sunt prezentate cercetările științifice din domeniul psihologiei, ramurile psihologiei în cadrul cărora au fost susținute un număr impunător de teze. Au fost analizate cercetările care au investigat caracteristicile psihologice ale copiilor la diferite etape de vârstă. De asemenea, am compilat și listat temele tezelor din psihologia generală, psihologia socială, precum și cele din ariile conexe. Din perspectivă istorică, sunt prezentate și cercetările fundamentale în psiholo-gie, reflectate în tezele de doctor habilitat susținute în Republica Moldova.

The article is devoted to the review of scientific research in the field of psychology. The branches of psychology in which many theses were defended are listed. Also, the analyses of the researches that highlight the psychological particularities of children development in different ages are presented. The topics of theses in general and social psychology as well as interdisciplinary research are mentioned. From historical perspective, this article contains an overview of the fundamental research in psychology reflected in habilitate theses defended in the Republic of Moldova.