IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-08 01:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50426026787614961194
Volume27441132474
Total53130438011235

Vizualizări   2366Descărcări   175

Conţinutul numărului de revistă

Dezvoltarea curriculară la informatică

4-14

CZU: 37.016.046:004

Gremalschi Anatol , Lupu Ilie , Prisăcaru Angela

Tehnologii didactice inovative de formare la elevi a competențelor specifice disciplinei chimie

15-22

CZU: 37.02:54

Godoroja Rita , Coropceanu Eduard

Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova)

23-34

CZU: 159.9:37.017

Abu-Ria Ali , Bodrug-Lungu Valentina

Problematica învățământului electronic mixt

35-44

CZU: 37.016:004

Negara Corina , Cabac Valeriu

Family and institutional forms of foster care for children in Poland

45-53

CZU: 37.018.1(438)

Matejek Jozefa

Tendințe moderne și tehnologii didactice utilizate în procesul de formare inițială a programatorilor

54-63

CZU: 37.02:004

Globa Angela

Русский язык как средство преподавания точных дисциплин (в контексте метапредметной проблематики)

64-71

CZU: 37.02:811.161.1

Гетьманенко Наталия

Formes d’interaction verbale dans le developpement de la communication orale en classe de langue

72-77

CZU: 37.02:811.161.1

Zdraguş Vera

Aspects methodologiques de l’apprentissage du français par le biais de l'humour

78-83

CZU: 37.02:811.133.1

Ciorba-Lascu Tatiana

Stimularea creativității copiilor de vârstă preșcolară în cadrul activităților cu conținut geometric

84-88

CZU: 159.922.7:373.2:514.1

Pavlenco Mihaela

Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie

89-95

CZU: 37.02:57

Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris , Chiriţa Natalia

Metoda proiectului și perfecționarea competențelor didactice ale profesorilor de matematică

96-105

CZU: 37.02:51

Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov

Managementul organizației școlare prin muncă în echipă

106-114

CZU: 37.018.5:005

Simerețchii Margareta

Semantica cromatică și dezvoltarea la orele de educație plastică a gustului artistico-plastic al studenților-pedagogi

115-123

CZU: 37.013:73-057.87

Ţâgulea Ion

Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie

124-131

CZU: 37.018.1

Munteanu Tamara

Procesul decizional în învățare: bariere, resurse, soluții

132-141

CZU: 374.013

Batog Mariana

Valorificarea principiilor eticii în sistemul multidimensional al formării studenților pedagogi

142-149

CZU: 378.14.034

Gorea Svetlana

Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic

150-157

CZU: 377.1.016:51

Berejanschi Anastasia

Creativitatea: aspect important al demersului didactic

158-162

CZU: 37.026+37.036

Vîntu Victoria , Busuioc Aliona , Driga Ina

Abordări conceptuale în taxonomia formelor educației formale și nonformale

163-175

CZU: 37.014.5

Florea Viorica

Creativitatea: aspecte psihologice

176-182

CZU: 159.9:37.036

Mihailov Veronica

Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist

183-192

CZU: 378.147:54

Codreanu Sergiu