The teacher's communication ability in the classroom context
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1916 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-14 16:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13.064.2+37.015.4 (1)
Educație (8988)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
SM ISO690:2012
KAKOON, Katy; BODRUG-LUNGU, Valentina. The teacher's communication ability in the classroom context. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 118-121. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277432
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

The teacher's communication ability in the classroom context

Abilitatea de comunicare a profesorului în contextul clasei


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277432
CZU: 371.13.064.2+37.015.4
Pag. 118-121

Kakoon Katy, Bodrug-Lungu Valentina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

This article is dedicated to training the communication skills of teachers who work with students at risk of dropping out of school. In our research we have developed a new model, which we call the “Playful Model”, which provides a practical way to increase the motivation of students at risk, as well as teachers, by implementing a series of five steps, which are = mutually reinforcing and together create a circle of motivation for learning. Thus, the ability to inspire and awaken motivation consists in the ability to see, create and strengthen the connections that exist between different steps and different actions, respectively. Thus, being offered a complex approach to didactic communication

În prezentul articol este afordată formarea abilităților de comunicare ale profesorilor care lucrează cu elevii expuși riscului de abandon școlar. În cadrul cercetării noastre am dezvoltat un model nou, pe care îl numim „Model ludic”. Acesta oferă o modalitate practică de a crește motivația elevilor în situații de risc, precum și a profesorilor, prin implementarea unei serii de cinci pași, care se fortifică reciproc și, împreună, creează un cerc de motivație pentru învățare. Astfel, abili-tatea de a insufla și a trezi motivația constă în abilitatea de a vedea, de a crea și de a întări legăturile ce există între dife-riții pași și, respectiv, diferite acțiuni. Deci, este oferită o abordare complexă a comunicării didactice.

Cuvinte-cheie
communication, learning motivation, school dropout, Game model, flexibility,

comunicare, motivație pentru învățare, abandon şcolar, model de joc, flexibilitate