IBN
Закрыть

55Publicaţii

966Descărcări

37250Vizualizări

Bodrug-Lungu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 2

Empowerment self-defense as a strategy to promote family resilience in Moldova
Beaujolais Brieanne , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în procesul de integrare a copilului cu autism în procesul educaţional
Lupușor Roxana-Monica12 , Bodrug-Lungu Valentina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Education for citizens engagement in public administration
Hovhannisyan Armine , Bodrug-Lungu Valentina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relation between organizational culture and teachers’ organizational citizenship behaviour
Ballalis Hila , Bodrug-Lungu Valentina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socio-ecological context of school anxiety in adolescents
Mirib Asla , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socio-ecological framework of inclusion of students with SEN in physical education activities
Daniel-Shama Einas , Bodrug-Lungu Valentina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Dezvoltarea personală a adulților în contextul migrației
Bodrug-Lungu Valentina , Papuc-Pomană Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni sociale și psihologice ale fenomenului migrației
Papuc-Pomană Viorica12 , Bodrug-Lungu Valentina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația femeilor în contextul crizei umanitare
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Educația adulților în contextul COVID-19: provocări și perspective
Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General overview of adolescent anxiety research in the Covid-19 context
Mirib Asla , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education system from a gender perspective
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemological benchmarks of the teacher's role
Balalis Hila , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-1219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The teacher's communication ability in the classroom context
Kakoon Katy , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-2388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical aspects of citizen engagement
Hovhannisyan Armine , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți
Uzicov Nina1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul sistemului educaţional în promovarea siguranţei traficului rutier
Lungu Valeriu1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Addressing Inequality in Vocational/ Technical Education by Eliminating Gender Bias
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2066-7329 / ISSNe 2067-9270
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe de lucru cu persoanele vârstnice
Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul de integrare a dimensiunii de gen în învățământul professional tehnic în Republica Moldova
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul legal de prevenire și combatere a violenței în familie
Bodrug-Lungu Valentina , Aburia Ali
Universitatea de Stat din Moldova
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing gender-sensitive competences of teachers in vocational/ technical schools
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova)
Abu-Ria Ali , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi provocări contemporane în dezvoltarea sistemului de învăţământ superior
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conexiunilor dintre sănătate, educaţie şi egalitatea de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea egalității de gen în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova: realități şi perspective
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea egalităţii de gen în învăţământul profesional tehnic în Republica Moldova: realităţi şi perspective
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Rolul părinților în procesul socializării de gen a copiilor
Bodrug-Lungu Valentina , Triboi Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-121. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea intergenerațională: abordări multidimensionale
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violenţa domestică prin prisma politicilor integrate
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-93. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ понятийного аппарата современной гендерной теории в образовательном контексте
Бодруг-Лунгу Валентина , Трибой Инна
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dimensiunea de gen în problematica schimbărilor climatice
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The science education from gender perspective
Nissel Orly1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 School MOR- Maccabim Reut,
2 Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-2877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Educaţia şi munca decentă (aspecte de gen)
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea dimensiunii de gen în programul de ştiinţe exacte (exemplu Israel)
Nissel Orly , Bodrug-Lungu Valentina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Family policies in Moldova
Bodrug-Lungu Valentina1 , Robila Mihaela2
1 Moldova State University,
2 Queens College, City University of New York
Handbook of Family Policies Across the Globe
Springer New York, 2014. ISBN 9781493922253, 1493922254.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Family violence in Moldova
Asay Sylvia M.1 , Bodrug-Lungu Valentina2 , Robila Mihaela3
1 University of Nebraska at Kearney (UNK),
2 Moldova State University,
3 Queens College, City University of New York
Family violence from a global perspective: A strengths-based approach
SAGE Publications Inc., 2014. ISBN 978-148338763-5, 978-141299933-5.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impact of curriculum on the achievements of students in israel
Nissel Orly , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership and excellence in school
Gil Miri , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Educaţia de gen – precondiţie a unei societăţi democratice
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dimensiunea de gen în domeniul educaţiei
Handrabura Loretta1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-80. Vizualizări-1294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Politicile educaţionale prin prisma de gen – Repere fundamentale ale politicii naţionale de asigurare a egalităţii de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-52. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea, pas cu pas
Bodrug-Lungu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(53) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Abordarea de gen a pedagogiei
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de gen în pregătirea cadrelor didactice
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte mare pentru cei mici
Bodrug-Lungu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 55