IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii", 2
Chişinău, Moldova, 18 martie 2017
Cuvinte-cheie (205): language (4), ESP (2), dualism (2)
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Locul publicării: Chişinău
Editura: USM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 244
ISBN: 978-9975-56-433-5
CZU: 37.016.046:[811+821.09](082)=00 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 31 august 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (229)Pedagogie (114)Sociologie (6)Tehnică (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe fizico-matematice (4)Economie (4)Drept (1)Filosofie (2)Medicină (1)Ştiinţe politice (1)