IBN
Închide

125Publicaţii

1521Descărcări

53073Vizualizări

Silistraru Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 91. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 27
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 64
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 19

Metacogniția ca componentă a comporamentului inteligent
Silistraru Nicolae , Vetrilă Sorina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale dezvoltării gândirii critice la elevii din clasele primare
Vetrilă Sorina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activizarea vocabularului preșcolarilor în cadrul activităților de povestire
Samson Silvia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea proiectării şi organizării activităților în instituția de învățământ extrașcolar
Starîș Dana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia ştiinţifică, stilul gândirii ştiinţifice şi metodele de cercetare ştiinţifică, parte integrală a competenţei de cercetare a studenţilor pedagogi
Silistraru Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Managementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura populară – model de educație a preșcolarului
Prodan Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii și mijloacele educației morale a elevilor
Bundă Carmen1 , Silistraru Nicolae2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul – mijloc de educație
Stafiu Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței metacognitive la elevii din clasele primare din perspectivă constructivistă
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea comportamentului moral la elevii de vârstă școlară mică
Fricațel Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic – mijloc de instruire a elevilor de vârstă școlară mică
Garbuz Stela , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partineriatul școală-familie ca factor esenţial în formarea culturii morale la copii/elevi
Fricațel Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul îmbătrânirii: modificări în contextul social ce afectează calitatea vieți persoanelor de vârsta a treia
Silistraru Nicolae , Diwo Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propria configurație a vârstei senescenței: Explorarea reperelor conceptuale
Diwo Veronica , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecție despre metacogniție
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația educativă a proverbului
Ignat Lăcrămioara , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivației în analiza textului aforistic la limba engleză
Ignat Lăcrămioara , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii şi modele ale motivaţiei în context şcolar
Vetrilă Sorina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe evolutive și integratoare ale termenului de „Creativitate”
Silistraru Nicolae1 , Vrînceanu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 28

Învatarea în pandemie sau cum „să înveți” online
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 125