IBN
Închide

105Publicaţii

994Descărcări

39136Vizualizări

Silistraru Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 74. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 27

Învatarea în pandemie sau cum „să înveți” online
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale competenței de comunicare în limba engleză la liceeni
Braghiș Elena , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică
Crîjanovschi Tatiana , Stafiu Natalia , Силистрару Николае
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunicii și părinții promotori eficienți ai culturii și tradițiilor populare ca model de educație în familie
Obada Doinița , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de anticipare a riscului în contextul schimbărilor sociale
Lungu Viorelia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual Approaches of Prospective Pedagogy
Lungu Viorelia1 , Silistraru Nicolae2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
International Journal of Emerging Technologies in Learning
Nr. 18(16) / 2021 / ISSN 1868-8799 / ISSNe 1863-0383
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile psihologo-pedagogice de dezvoltare a elementelor creative la preșcolari prin activitățile de artă plastică
Marlean Ana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația umanului și omenescului la preșcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică
Stafiu Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eul – noțiune fundamentală în formarea personalității
Ungureanu Ana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii din literatură prin care scriitorii își află nemurirea
Lupașcu Lidia12 , Silistraru Nicolae2
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Bullying-ului în Republica Moldova
Sorocean Iustina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de funcţionare a tradiţiilor educaţionale în familia şi şcoala contemporană
Obada Doinița , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea mediului educaţional în preşcolaritate
Lîsov Diana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea imaginară și rolul ei în arta plastică
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacognition
Silistraru Nicolae , Gheorghe Elena Cristina
Moldova Tiraspol State University
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 8-a Comm. 2021. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93691-3-5.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacognition in primary classes through learning situations
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Moldova Tiraspol State University
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 26 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări folclorice la elevii claselor primare din perspectivă curriculară
Cojocari Ira1 , Silistraru Nicolae2
1 Gimnaziul Gangura, r. Ialoveni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preșcolarul – subiect valorizator al folclorului
Crîjanovschi Tatiana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea cadrului didactic universitar – factor de cercetare în educație
Silistraru Nicolae , Ciochină Marcela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 105