Relația dintre autoacceptare și atitudinile disfuncționale la persoanele care au recurs la medicina estetică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
156 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 17:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:617+316.6 (2)
Psihologie (1908)
Științe medicale. Medicină (7326)
Psihologie socială (645)
SM ISO690:2012
PRAVIŢCHI, Galina; GREBENCOV, Agnesa. Relația dintre autoacceptare și atitudinile disfuncționale la persoanele care au recurs la medicina estetică . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 147-152. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277504
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Relația dintre autoacceptare și atitudinile disfuncționale la persoanele care au recurs la medicina estetică

The relationship between self-acceptance and dysfunctional attitudes in persons using aesthetic medicine


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277504
CZU: 159.923.2:617+316.6
Pag. 147-152

Praviţchi Galina, Grebencov Agnesa
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Cercetarea aspectelor psihologice ale beneficiarilor medicinei estetice se prezintă a fi deosebit de actuală în contextul creșterii considerabile a numărului de apelări la serviciile industriei date, chiar dacă progresează și sunt în dezvoltare mișcările orientate spre autenticitate, acceptare de sine și de detronare a standartelor generale. Alegerea medicinei estetice se prezintă a fi rezultatul unor cerințe și reguli stricte și interiorizate față de sine, rezultate din prezența credințelor de bază disfuncționale despre propria incompetență, lipsă de valoare și nimicitate, care duc la consolidarea atitudinilor disfuncționale despre felul cum trebuie să fie și să se comporte persoana pentru a se simți mai bine și a confirma schema cognitivă existentă.

The research of the psychological aspects of the beneficiaries of aesthetic medicine is a matter of current interest in the context of the considerable increase in the number of people using the services of the given industry, even if the movements oriented towards authenticity, self-acceptance and dethronement of general standards are progressing and developing. The choice of aesthetic medicine is the result of strict and internalised requirements and rules, resulting from the presence of dysfunctional basic beliefs about own incompetence, worthlessness and nothingness, which lead to the consolidation of dysfunctional attitudes about how the person should be and behave in order to feel better, and to confirm the existing cognitive schema

Cuvinte-cheie
autoacceptare, atitudini disfuncționale, beneficiari ai medicinei estetice, schemă cognitivă, eu-ideal, cerinţe,

self-acceptance, dysfunctional attitudes, beneficiaries of aesthetic medicine, cognitive schema, ideal-self, requirements