Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
156 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-21 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.54-057.874 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
SM ISO690:2012
OLOIERU, Anastasia. Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 42-46. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277339
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi

Educational policies and practices for the development of economic culture in students


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277339
CZU: 37.014.54-057.874
Pag. 42-46

Oloieru Anastasia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol sunt examinate politicile și practicile internaționale privind oferta de educație economică în școală. Luând ca exemplu educația economică în Federația Rusă și în România, constatăm că educarea și instruirea elevilor în spiritul economiei de piaţă are efecte benefice atât pentru viaţa cotidiană, cât şi pentru evoluţia profesională a tinerilor. La fel, sunt definite competențele economice și este prezentat un set de activități nonformale, pe care le pot valorifica cadrele didactice în vederea formării culturii economice a elevilor.

The article examines international policies and practices regarding the offer of economic education in schools. Based on the examples of the Russian Federation and Romania, we find that the education and training of students in the spirit of the market economy has beneficial effects both for everyday life, and for the professional development of young people. Likewise, the article defines the economic competencies and presents a set of non-formal activities, which teachers can capitalize on in order to form the economic culture of students.

Cuvinte-cheie
educaţie economică, competențe economice, educație economică nonformală,

economic education, economic competencies, non-formal economic education