Interferențe ale stilului de atașament și limbajele iubirii la tineri
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
141 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-19 14:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.1:316.472.4 (1)
Psihologie (1927)
Procese sociale. Dinamică socială (358)
SM ISO690:2012
PRAVIŢCHI, Galina; CHICU, Victoria. Interferențe ale stilului de atașament și limbajele iubirii la tineri. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 153-160. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277510
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Interferențe ale stilului de atașament și limbajele iubirii la tineri

Interferences of attachment style and languages of love in young people


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277510
CZU: 159.922.1:316.472.4
Pag. 153-160

Praviţchi Galina, Chicu Victoria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Cercetarea stilurilor de atașament și a limbajelor iubirii la tineri este deosebit de actuală și importantă în condiția în care orice persoană pe parcursul vieții va menține o relație de cuplu. Cunoașterea propriilor modele de comportament, dar și a partenerului, care poate asigura o înțelegere cognitivă a problemelor de comunicare ce permite empatizarea cu partenerul, care poate uneori copleși cu nevoile sale sau care rănește cu indiferența sa – totul depinzând de dinamica solicitare-răspuns a stilului de atașament și a limbajului iubirii. Acestea definesc în cea mai mare măsură capacitatea de funcționare a unei relații de cuplu calitative.

Researching attachment styles and love languages of young people is a particularly current and important part of the condition that any person throughout their life will maintain a couple relationship. Knowing your own and your partner’s patterns of behaviour can ensure a cognitive understanding of communication problems which allows empathising with your partner who can sometimes overwhelm with their needs or who hurts with their indifference – it all depends on the request-response dynamics of the attachment style and the love language. These define, to a great extent, the functional capacity of a qualitative couple relationship.

Cuvinte-cheie
stil de atașament, stil evitant, stil anxios, stil securizant, limbajul iubirii, servicii, declarații, daruri, contact fizic, timp în doi,

attachment style, avoidant style, anxious style, secure style, love language, services, statements, gifts, physical contact, time in two