Aspecte psihosociale ale copilului cu autism
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
190 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-11 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.762:616.89-008.484 (1)
Psihologie (2005)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (131)
SM ISO690:2012
GLAVAN, Aurelia; VRABIE, Silvia. Aspecte psihosociale ale copilului cu autism. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 143-146. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277491
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism

Psychosocial aspects of the child with autism


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277491
CZU: 159.922.762:616.89-008.484
Pag. 143-146

Glavan Aurelia1, Vrabie Silvia2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Articolului de față ia în discuție procesul de evaluare, diagnosticare și de intervenții multimodale a copiilor care suferă de autism. Ideea principală este ca autismul să fie diagnosticat cât mai timpuriu posibil, ținând cont de faptul că, printr-o intervenție precoce, de către o echipă multidisciplinară, rezultatele pot fi ameliorate pe termen lung, experiența practică demonstrând că terapia autismului se bazează în primul rând pe educație.

This article discusses the process of evaluation, diagnosis and multimodal intervention for children suffering from autism. The main idea is that autism should be diagnosed as early as possible, considering that the outcomes can be improved over the long term through an early intervention of a multidisciplinary team, and the practical experience demonstrated that autism therapy is primarily based on education

Cuvinte-cheie
autism, tulburare, comportament, psihodiagnostic, incluziune, intervenții multimodale,

autism, disorder, behaviour, psych diagnostic, inclusion, multimodal interventions