Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei inclusive
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
638 44
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 01:19
SM ISO690:2012
VRABIE, Silvia. Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei inclusive. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, Ed. 8, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, Vol.8, Partea 2, pp. 56-65. ISBN 2587-3563. ISSN E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
8, Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei inclusive

Quality of teacher training in the spirit of inclusive education


Pag. 56-65

Vrabie Silvia
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2021


Rezumat

Educaţia incluzivă constituie o adevărată provocare pentru şcolile de masă, cadrele didactice fiind în faţa unor noi experienţe şi practici, atât privind strategiile de lucru/ planificare/ evaluare cât şi privind relaţionarea cu cadrele didactice de sprijin - cadre didactice specializate în integrarea elevilor cu CES. Cercetarea îşi propune să demonstreze că domeniul educaţiei incluzive este unul cu care cadrele didactice din învăţământul de masă nu sunt suficient familiarizate, astfel încât dezideratul unei educaţii incluzive de calitate nu poate fi atins. Cunoştinţele de specialitate din domeniul incluziunii educaţionale nu sunt abordate suficient în cadrul programelor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, prin urmare formarea competenţelor necesare abordării educaţiei prin această paradigmă este extrem de dificilă.

Inclusive education is a real challenge for mainstream schools, teachers being faced with new experiences and practices, both in terms of work / planning / evaluation strategies and in relation to support teachers - teachers specialized in integrating students with SEN. The research aims to show that the field of inclusive education is one with which teachers in mainstream education are not sufficiently familiar, so that the goal of a quality inclusive education can not be achieved. Expertise in the field of educational inclusion is not sufficiently addressed in initial and in-service teacher training programs, therefore training the skills needed to approach education through this paradigm is extremely difficult.

Cuvinte-cheie
Quality of teacher training in the spirit of inclusive education,

inclusive education, special educational needs, inclusive school