IBN
Закрыть

71Publicaţii

3715Descărcări

49503Vizualizări

Glavan Aurelia
Cuvinte-cheie (264): stroke (11), anxiety (7), anxietate (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2024 - 1

Componente psiho-emotionale ale diabetului zaharat la tineri și importanța suportului psihologic
Maiorescu Mircea Tudor, , Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

Ajustarea instrumentelor psihodiagnostice pentru evaluarea stărilor afective la pacienți
Glavan Aurelia1 , Bălănuță Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea unui program de terapii cognitive a depresiei persoanelor cu accident vascular cerebral
Glavan Aurelia1 , Bălănuță Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul educației și antrenamentului muzical asupra realizărilor academice, la copii și adolescenți
Jurcău Ramona-Niculina12 , Jurcău Ioana-Marieta31 , Glavan Aurelia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
3 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare la chimie în context universitar interdisciplinar
Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihoeducarea și formarea abilităţilor sociale pentru aparținătorii persoanelor cu dizabilități
Glavan Aurelia1 , Bălănuță Tatiana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 9 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre instabilitatea emoțională și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților: rolul moderator al predispoziției spre angajarea în comportamente riscante
Ionaşcu Grigore1 , Glavan Aurelia1 , Robu Viorel2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-65. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of psychological education in the psychosocial functioning of caregivers to people with chronic medical conditions
Glavan Aurelia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of psychological education in the psychosocial functioning of caregivers to people with chronic medical conditions
Glavan Aurelia1 , Bălănuță Tatiana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Aspecte ale comunicării prin intermediul tehnologiilor informaționale de comunicare (TIC)
Cocalea Doina1 , Repeșco Gabriela2 , Glavan Aurelia2
1 Gimnaziul Vîșcăuți, r. Orhei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale relaţiei dintre nivelul anxietății, percepția suportului social și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților
Glavan Aurelia , Ionaşcu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 May, 2022. Descarcări-65. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihologice ale învățării în etapa tinereții
Glavan Aurelia1 , Repeșco Gabriela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-75. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare
Nicolescu Alexandra-Cristina1 , Glavan Aurelia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-65. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia , Nicolescu Alexandra-Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia , Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților
Ionaşcu Grigore1 , Repeșco Gabriela2 , Glavan Aurelia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre anxietate și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților: rolul moderator al suportului social din partea familiei
Ionaşcu Grigore1 , Glavan Aurelia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Psihologie
Vol. 68, Nr. 2 / 2022 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-15. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre stres și anxietate la sportive
Nicolescu Alexandra-Cristina , Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de stres la sportivi
Nicolescu Alexandra-Cristina , Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between emotional instability and risk of alcohol abuse among adolescents: the moderating role of predisposition to engage in risky behaviors
Ionaşcu Grigore1 , Glavan Aurelia1 , Robu Viorel2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Consecințele stresului profesional asupra performanțelor cadrelor didactice
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcția de cercetare: Psihologia reabilitării sociale a persoanelor post accident vascular cerebral. Noi argumente epistemologice
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni neuropsihologice in combaterea tulburărilor cognitive restante accidentului vascular cerebral
Glavan Aurelia
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții psihologice asupa învățării eficiente la studenți
Glavan Aurelia , Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiluri de învățare și dimensiuni ale psihoigienei mintale.
Glavan Aurelia , Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism
Glavan Aurelia1 , Vrabie Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-97. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul psihologic al reabilitării deficitului cognitiv post accident vascular cerebral
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Munca didactică, stresul profesional și riscurile pentru sănătate
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul optimismului în contextul potenţialului personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul socio-demografic al persoanelor cu accident vascular cerebral. Studiu clinico-sociologic
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological dimensions of post-stroke rehabilitation
Glavan Aurelia
Emergency Institute of Medicine
Balneo Research Journal
Nr. 3(11) / 2020 / ISSN 2069-7597 / ISSNe 2069-7619
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor sociali în cadrul etiologiei accidentului vascular cerebral
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţii ale conceptului de resurse personale în reabilitarea persoanelor post accident vascular cerebral
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul clinico-psihologic al tulburărilor cognitive la persoanele post accident vascular cerebral.
Glavan Aurelia12
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Îmbunătățirea modalităților de incluziune socială a persoanelor în urma accidentului vascular cerebral bazată pe conceptele de potențial de învățare și de modificabilitate cognitivă Reuven Feuerstein
Glavan Aurelia
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de terapie ocupaţională şi aplicabilitatea practică în reabilitarea post AVC
Glavan Aurelia
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-149. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație și asistență psiho-socială a persoanelor cu dizabilități cronice în procesul de reabilitare complexă
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea eforturilor de educație pentru sănătate în contextul promovării sănătății în rândurile tinerilor
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea capacităților cognitive ale adulților în urma unui accident vascular cerebral bazată pe conceptele de potențial de învățare și de modificabilitate cognitivă structurală Reuven Feuerstein (investigație experimentală)
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analiza consecințelor stresului ocupațional asupra performanțelor cadrelor didactice prin intermediul unui model integrativ stres-performanță
Glavan Aurelia
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-98. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea terapiei cognitive comportamentale în bulimia nervoasă la tineri. Studiu de caz
Glavan Aurelia , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-433. Vizualizări-2255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihopedagogice ale copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție
Glavan Aurelia , Rusu Elena , Scripa Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comportamentelor copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD)
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementului educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la elevii din liceu
Rusu Elena1 , Glavan Aurelia1 , Blanaru Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective sociale ale persoanelor cu disabilităţi determinate de ictus cerebral
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-1630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia învățării eficiente la studenți
Silistraru Nicolae , Glavan Aurelia , Țopa Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социальные аспекты реабилитации после инсульта
Главан Аурелия
Институт срочной медицины, Кишинев
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Calitatea vieții tinerilor din perspectiva sănătății
Glavan Aurelia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-76. Vizualizări-1175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 71