IBN
Закрыть

77Publicaţii

3421Descărcări

57272Vizualizări

Paladi Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 14
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 2

Particularitati ale adaptării psihosociale a adolescenților din perspectiva stării de sănătate
Paladi Oxana1 , Cojocaru Viorica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teachers' professional identity
Paladi Oxana
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Cadrul formativ de facilitare a adaptarii psihosociale la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul formativ de facilitare a adaptarii psihosociale la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale nivelurilor adaptării psihosociale la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana1 , Lungu Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul și caracteristicile orientărilor valorice la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților: corelații și influențe
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul profesional de personalitate al studenţilor din perspectiva nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale
Paladi Oxana1 , Ilicciev Maxim231
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul profesional de personalitate al studenţilor din perspectiva nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale.
Paladi Oxana , Ilicciev Maxim
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Activitatea psihologului din învăţământul general: realităţi și perspective
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a elevilor în condițiile pandemiei de COVID-19
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 22 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a elevilor în viziunea cadrelor didactice
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aglaida Bolboceanu – personalitate notorie în domeniul psihologiei
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activității psihologice în învățământul general: viziuni ale cadrelor didactice și ale psihologilor școlari
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale formelor de adaptare psihosocială a personalității
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea calităților volitive la elevi – condiție pentru asigurarea succesului școlar
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale voinței la școlarul mic
Paladi Oxana , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul personalității adolescentului din perspectiva orientărilor valorice
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Psihologie
Vol. 67, Nr. 4 / 2021 / ISSN 0034-8759 / ISSNe 2344-4665
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al personalității adolescentului cu nivel înalt al adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-66. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre optimism și adaptarea psihosocială la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of psychosocial adaptation of pupils in the vision of teachers and school psychologists
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of pupil's will in overcoming crisis situations
Paladi Oxana12 , Lungu Tatiana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 18

Adaptabilitatea psihosocială și stima de sine a adolescenților
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a adolescenţilor în funcţie de criteriul de gen
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și voința la adolescenți
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-75. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale componentelor adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în ierarhia orientărilor valorice a actorilor educaționali
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhii ale orientărilor valorice la vârsta adolescenței
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări ştiinţifice originale în Republica Moldova:„Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral”
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMUL ŞTIINŢEI: profesorul Nicolae BUCUN
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice ale adolescenților din mediul universitar
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorităţi în cercetarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul voinței în dirijarea comportamentelor și activității de învățare la elevi
Paladi Oxana1 , Lungu Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between psychosocial adaptability and emotional intelligence in adolescence
Paladi Oxana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of Communication in Postmodernity Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value orientations of adolescents according to the gender criterion
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритеты исследований в психологической службe в Республике Молдова
Букун Николаe , Палади Оксана
Институт Педагогических Наук
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Domeniile, dimensiunile, direcţiile şi metodele de cercetare a orientărilor valorice şi adaptării psihosociale a adolescenţilor
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhiile orientărilor valorice ale cadrelor didactice din Republica Moldova
Paladi Oxana1 , Mahovici Viorica1 , Cheptene Victoria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maturitatea emoțională și motivația pentru învățare a preadolescenților
Paladi Oxana , Chiselița Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-114. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice – elemente ale structurii personalităţii
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice ale cadrelor didactice cu nivel înalt a inteligenței emoționale.
Paladi Oxana1 , Cheptene Victoria2 , Mahovici Viorica1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificațiile orientărilor valorice ale personalității
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori – orientări valorice: delimitări conceptuale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Încrederea în sine – premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii la vârsta adolescentină
Tătaru Lidia1 , Paladi Oxana2
1 Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-236. Vizualizări-2141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 79