IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-01 14:11
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 9 / 2024  (1 din 2)51    CZU
 2024  (1 din 2)51    
Nr. 9(169) 51CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57CZU
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (21.05.2015-17.07.2017)
  • C (27.06.2013-21.05.2015)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1379168491958711768309
Volume35643323643
Total1414174925162354

Vizualizări   2162Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Contextul sociocultural al evoluţiei conceptului de ghidare/proiectare a carierei 5-14
Dandara Otilia
Fundamentele pedagogice ale managementului proiectelor de intervenţie educaţională 15-21
Goraş-Postică Viorica
Rolul autonomismului valorilor pentru sensul uman 22-25
Gîncu Irina
Caracteristici ale acţiunii pedagogice în contextul teoriei reproducţiei socioculturale 26-31
Petrescu Ana-Maria
Comunicarea din perspectiva diverselor stiluri manageriale 32-37
Bratu Veronica
Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare: o abordare interacţionistă 38-42
Diaconu Luminiţa
Determinări psihopedagogice ale abordării comunicative în predarea limbii engleze 43-47
Diaconu Luminiţa
Competenţa de comunicare asertivă: geneza conceptului 48-55
Botnari Valentina , Ianioglo Maria
Aspectele educaţionale ale modelării comunicative 56-59
Parea Elena , Ovcerenco Nadejda
Studiu experimental privind formarea stilurilor cognitive ale studenţilor din perspectiva influenţei formative a comunicării pedagogice 60-66
Stanciuc Zinaida
Modele ale procesului de inovare în învăţământul superior 67-71
Cojocaru Victoria , Vladu Mariana
O abordare paradigmatică a educaţiei nonformale ca punct de plecare în formarea continuă a cadrelor didactice 72-76
Hunca Mihaela
Formarea premiselor citirii şi scrierii în scopul socializării copiilor de vârstă timpurie 77-84
Cemortan Stela
Esenţa şi logica educaţiei integrale a copilului în cadrul familial şi şcolar: strategii, principii, forme şi metode 85-90
Cuzneţov Larisa
Metodele interactive – O directivă împotriva rutinei şi conservatorismului în învăţământ 91-93
Negruţa Olga
Educarea inteligenţei emoţionale la studenţii pedagogi – predictor important al succesului personal şi profesional 94-100
Rusu Elena
Managementul dezvoltării competenţelor interculturale la liceeni în contextul predării istoriei 101-106
Paiu Mihai , Valenti Olesea
Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы 107-114
Цвик Ирина
Некоторые подходы к модели коммуникативной компетенции с социокультурным компонентом 115-116
Statnik Oxana
Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta declarativă) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar 120-123
Rusuleac Tatiana
Motivaţia în contextul învăţării autoreglate 124-130
Focşa-Semionov Svetlana
Condiţii pedagogice de formare a motivelor pentru învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi în învăţământul universitar (Studiu experimental) 131-137
Staricov Estela
Potenţialul educaţional al orelor de literatură română privind formarea adolescentelor pentru maternitate 138-143
Ovcerenco Nadejda , Parea Elena
Modelul de dirijare a lucrului independent al studenţilor în cadrul învăţământului mixt 144-149
Vovnenciuc Olga
Metode didactice şi mijloace utilizate pentru efectuarea lucrului independent al studenţilor în cadrul învăţământului mixt 150-154
Vovnenciuc Olga
Sciences education in Israel 155-159
Nissel Orly
Planificarea şi specificarea colecţiilor de itemi şi bateriilor de teste 160-171
Bragaru Tudor
Punctarea itemilor şi calculul scorului testelor de autor 172-182
Bragaru Tudor
Colaborare în favoarea managementului financiar 183-185
Căldare-Raicu Diana
Validarea experimentală a strategiilor didactice de formare a atitudinii pozitive faţă de schimbare la studenţi, viitoare cadre didactice 186-195
Repida Tatiana , Malancuş Elena
Evaluarea achiziţiilor studenţilor prin teste sumative 196-202
Bîrnaz Nina
Cu cine te aduni, te asemeni: De la sesizari naive şi intervenţii speculative la abordări sistemice 203-215
Şleahtiţchi Mihail
Metodologia evaluării calităţii vieţii în mediul educaţional: rolul expertizei în elaborarea şi validarea instrumentelor de evaluare 216-220
Platon Carolina , Bolea Zinaida , Turchina Tatiana
Rolul familiei în adaptarea şcolară 221-223
Platon Carolina
Stresul şi sindromul arderii emoţionale la profesorii universitari 224-228
Platon Carolina , Gorincioi Veronica
Costurile arderii emoţionale sau care sunt consecinţele epuizării profesionale 229-231
Gorincioi Veronica
Метафорические карты «Lydia jacob story»: ключ к познанию архетипа Тень 232-238
Толстая Светлана
Оценивание результатов обучения информатике посредством системы Moodle 239-247
Великова Татьяна
Инновационные тенденции в оценивании результатов обучения информатике в вузе с применением новых информационных технологий 248-256
Великова Татьяна
Abordarea psihodidactică şi metodologia organizării activităţii extracurriculare la matematică 257-261
Sali Larisa
Metodologia elaborării aplicaţiei educaţionale „Ordinea efectuării operaţiilor” în mediul de programare Delphi 262-267
Croitor-Chiriac Tatiana , Bostan Marina
Unele aspecte ale antrenamentului la fotbal cu începătorii 268-271
Răileanu Valeriu , Gavrilov Vitalie , Gojan Vasile
Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia) 271-283
Rotaru Liliana , Hămuraru Maria
Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro 284-288
Hămuraru Maria , Rotaru Liliana
Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare 289-290
Cojocaru Natalia
Recenzie: Serge Moscovici şi Ivana Marková, Psihologia socială modernă. Istoria creării unei ştiinţe sociale internaţionale 291-293
Cojocaru Natalia
In memoriam Adrian Neculau (1938-2012) 294-295
Cojocaru Natalia