IBN
Закрыть
Guţu Vladimir Ion
Cuvinte-cheie (169): curriculum universitar (3), pedagogie (3), curriculum paradigm (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricalară, logica învățării
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа
Гуцу Владимир
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education
Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul universitar: dimensiuni de proiectare, implementare, monitorizare
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol. 2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev
Guţu Vladimir1, Lefter Ludmila2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 UNICEF
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Cadrul de referinţă al curriculumului universitar
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea didactică versus formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice
Guţu Vladimir, Chiriac Argentina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţii filosofico-pedagogice între modernism şi postmodernism
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de paradigmă în formarea profesională continua a cadrelor didactice
Guţu Vladimir, Hunca Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernitatea în educație
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/dezvoltare continuă
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55