IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-19 21:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)25
  2021  (2 din 2)54
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1236109439934608635174
Volume32462463207
Total1268114064537815

Vizualizări   1557Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Misiunea şi valorile universităţii de stat din Moldova5-8
Ciocanu Gheorghe
Cadrul Naţional al calificărilor. Calificările profesionale, finalităţi ale învăţământului universitar 9-14
Muraru Elena , Dandara Otilia , Stafii Angela
Liniamente ale modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova 15-20
Guţu Vladimir , Paiu Mihai
Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova 21-27
Muraru Elena , Dandara Otilia , Stafii Angela
Orientări strategice privind renovarea învăţământului superior din Republica Moldova 28-31
Cojocaru Viorica
Education for all in action: Achievements and challenges 32-37
Vîrtosu Larisa
Problema formării maturităţii şcolare şi a comportamentelor de bază în preşcolaritate 38-41
Cemortan Stela
Aspecte evolutive în paradigma didacticii universitare42-45
Goraş-Postică Viorica
Motivaţia pentru cariera didactică – Condiţie importantă a progresului social 46-53
Pânişoară Georgeta , Pânişoară Ion-Ovidiu
Основы мотивации самостоятельной деятельности студентов 54-58
Ботнарь  Валентина , Гелло В
Formarea continuă a personalului didactic în România –Modele şi discuţii 59-62
Blândul Valentin Cosmin
Metode de evaluare în instruirea la distanţă63-67
Pleşca Natalia
Valenţele formative ale evaluării în cadrul mediului universitar 68-71
Clipa Otilia
Curriculumul universitar ca obiect al evaluării: Abordare sistemico-holistică 72-76
Darii Ludmila
Şcoala şi comunitatea – partenere în educaţie77-82
Stăiculescu Camelia
Educaţia prospectivă - Dimensiune a evoluţiei şi progresului83-85
Lungu Viorelia
Familia ca instituţie de socializare de gen86-91
Lungu Valentina
Valenţele formative ale activităţilor artistico-plastice în dezvoltarea creativităţii copilului de vârstă preşcolară 96-99
Dănescu Elena
Dezvoltarea creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti prin rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice 100-103
Popescul Angela
Procesul de elaborare a manualului electronic în conceptul paradigmei umaniste şi a teoriei sistemelor bioecologice 104-111
Railean Elena
Interdisciplinaritatea ca structură de dezvoltare a unui opţional 112-114
Crocnan Daniel-Ovidiu
Competenţele interculturale: Definire şi particularităţi115-119
Chiriac Argentina
Exigenţele angajatorilor vizavi de competenţele profesionale ale tinerilor specialişti 120-124
Dabija Ana
Подготовкa педагогов профессионального обучения в контексте компетентностного подхода 125-126
Gnatîşina Elena
Specificul comunicării în sala de clasă127-130
Tascovici DalianaEcaterina
Decizii de risc – Tendinţă către succes131-136
Prodan Rodica
Managementul relaţiilor de comunicare într-o clasă de elevi 137-145
Vlădescu Ionuţ
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)146-150
Cristea Sorin
Abordarea constructivă a conflictului în cuplurile tinere151-154
Rusu Inga , Platon Carolina
O istorie recentă „Povestită”: Discurs şi reprezentare despre 1989155-158
Cojocaru Natalia
Etiopatogenia ulcerului gastric şi duodenal159-163
Calancea Veronica
Dimensiunile imaginii de sine164-166
Tocari Sofiana
Особенности использования механизмов психологической защиты у невротической личности 167-171
Анцибор Людмила , Cataliiciuc Ana
Влияние эмоциональной регуляции воспитателя на трудовую деятельность 172-174
Coroi Olga
Субъективное благополучие как фактор самоактуализации175-178
Толстая Светлана
Caracteristicile procesului de adaptare psihosocială a studenţilor la mediul universitar 179-183
Puzur Elena
Unele aspecte ale formării competenţelor de aplicare a formelor gramaticale ale substantivului la copii 184-190
Mîsliţchi Valentina
Monitorizarea citirii individuale191-192
Pascaru Daniela
Criterii de evaluare a creativităţii artistice la studenţi în cadrul cursului de artă textilă 193-197
Arbuz-Spatari Olimpiada , Simac Ana
Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului 198-202
Babii Vladimir
Semnificaţia şi actualitatea conceptului de Tact pedagogic203-205
Arşer Ana , Melnic Irina
Вывод формулы площади любого четырёхугольника206-209
Chisleacova Lina
Proiectarea didactică în învăţămîntul superior, autor prof. univ. Vladimir Guţu 210-212
Focşa-Semionov Svetlana
Didactica pentru adulţi din perspectivă motivaţională213-214
Şevciuc Maia