Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
474 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-11 16:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3:811.512.165'233 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (13963)
Урало-алтайские, японский, корейский, айнский, палеосибирские, эскимосско-алеутские, дравидские, китайско-тибетские языки (107)
SM ISO690:2012
КОЧАНЖИ, Надежда. Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2020, nr. 5(135), pp. 98-104. ISSN 1857-2103. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967116
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии

Methods of teaching dialogical speech in the lessons of the gagauz language and literature in the educational institutions of the region/atu of Gagauzia

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967116
CZU: 371.3:811.512.165'233

Pag. 98-104

Кочанжи Надежда
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 23 august 2020


Rezumat

Articolul discută principalele tipuri și caracteristici ale vorbirii dialogice. Caracteristica vorbirii dialogice este dată. Pe baza experienței pedagogice, este descrisă o metodologie pentru formarea competențelor comunicative verbale, modalități de a depăși dificultățile pe care un profesor le întâmpină în lecția limbii și literaturii găgăuze în predarea vorbirii dialogice. Sunt indicate subiecte de vorbire care permit introducerea elevilor în situații de vorbire. Sunt prezentate câteva tipuri de activități, exerciții, jocuri, metode și tehnici pentru dezvoltarea competențelor comunicative în rândul studenților de la gimnaziu.

The article discusses the main types and features of dialogic speech. The characteristic of dialogic speech is given. On the basis of pedagogical experience, a methodology for the formation of verbal communicative competencies is described, ways to overcome the difficulties that a teacher encounters in the lesson of the Gagauz language and literature when teaching dialogic speech. Speech topics that allow students to be introduced into speech situations are indicated. Some types of activities, exercises, games, methods and techniques for the development of communicative competencies among students of the gymnasium level are presented.

Cuvinte-cheie
subiecte de vorbire, vorbire dialogică, situația vorbirii, metode și tehnici, competenţă comunicativă, gimnaziu, joc de rol, discuţii, interviuri, întrebări, răspunsuri, exerciţii,

speech topics, dialogical speech, speech situation, methods and techniques, communicative competence, gymnasium, role play, discussion, interviews, questions, answers, exercises