IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-29 20:41
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 9 / 2024  (1 din 2)51    CZU
 2024  (1 din 2)51    
Nr. 9(169) 51CZU
 2023  (1 din 2)48    
Nr. 5(165) 48CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 9(159) 29CZU
Nr. 5(155) 25CZU
 2021  (2 din 2)54    
Nr. 9(149) 24CZU
Nr. 5(145) 30CZU
 2020  (3 din 2)97    
Nr. 9(139) 33CZU
Nr. 5(135) 31CZU
Nr. 11 33CZU
 2019  (2 din 2)75    
Nr. 9(129) 41CZU
Nr. 5(125) 34CZU
 2018  (2 din 2)104    
Nr. 9(119) 71CZU
Nr. 5(115) 33CZU
 2017  (2 din 2)69    
Nr. 9(109) 36CZU
Nr. 5(105) 33CZU
 2016  (2 din 2)68    
Nr. 9(99) 33CZU
Nr. 5(95) 35CZU
 2015  (2 din 2)73    
Nr. 9(89) 38CZU
Nr. 5(85) 35CZU
 2014  (2 din 2)73    
Nr. 9(79) 43CZU
Nr. 5(75) 30CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 9(69) 28
Nr. 5(65) 27
 2012  (2 din 2)77    
Nr. 9(59) 47
Nr. 5(55) 30
 2011  (2 din 2)74    
Nr. 9(49) 36
Nr. 5(45) 38
 2010  (2 din 2)87    
Nr. 9(39) 37
Nr. 5(35) 50
 2009  (2 din 2)95    
Nr. 9(29) 57CZU
Nr. 5(25) 38
 2008  (2 din 2)93    
Nr. 9(19) 49
Nr. 5(15) 44
 2007  (2 din 2)132    
Nr. 9(0) 69
Nr. 5(0) 63
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1379148733153861768309
Volume35597753636
Total1414154710657497

Vizualizări   1912Descărcări   86

Conţinutul numărului de revistă

O urgență a educației la inceput de secol 3-10

CZU: 37.017:1

Callo Tatiana
Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education 11-21

CZU: 378:159.953.5

Guţu Vladimir
Factori care susţin invaţarea transformativa intergeneraţionala la parinţi 22-27

CZU: 374.7

Şoitu Laurenţiu , Pavel Liliana-Camelia
Mediul academic ca factor de asigurare a continuitaţii si interconexiunii dintre ciclurile invaţamantului superior 28-33

CZU: 378:001.8

Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
Activitatea independenta a studentului prin prisma evaluarii formative 34-43

CZU: 378.147.111

Spînu Valeria , Bîrnaz Nina
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev 44-50

CZU: 37.015.3:371.132:37.04

Guţu Vladimir , Lefter Ludmila
Taxonomia si tipologia principiilor educaţiei centrate pe elev 51-58

CZU: 37.026:37.04

Lefter Ludmila
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica 59-68

CZU: 378.126:378.147.88

Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Specificul evaluarii elevilor in contextul educaţiei non-formale 69-73

CZU: 371.261:371.315

Blândul Valentin Cosmin
Aspecte teoretice si praxiologice ale diferenţierii si individualizarii instrurii 74-81

CZU: 37.01:37.04

Panico Vasile , Nour Alexandra
Modelul proiectarii traseelor individuale de invaţare ale studenţilor in medii digitale 82-86

CZU: 378.14:378.124+378-057.87

Cabac Ghenadie
Sistemul simbolic – reper educaţional 87-92

CZU: 372.8:003

Ţicău Sîrghea Alina , Sîrghea Corneliu-Robert
Cyberbullying – violenţa in era digitala 93-102

CZU: 159.93:[004.81:343.97]

Ungureanu Loredana-Raluca , Ursu Gruia
Violenţa in scoala: realitaţi si strategii de combatere 103-108

CZU: 159.942+316.62:373

Abu-Ria Ali
Pregatirea studenţilor in vederea formarii competenţei de consiliere psihopedagogica 109-113

CZU: 378.141:371.132:37.015.3

Pascaru-Goncear Valeria
Pedagogia prospectiva – domeniu fundamental in sistemul stiinţelor educaţiei 114-117

CZU: 378.14:37.012

Lungu Viorelia
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice 118-124

CZU: 37.036:78:004.032.6

Hîncu Ionela , Achiri Ion
Implementarea in invaţamantul profesional-tehnic a tehnologiilor didactice centrate pe elev 125-129

CZU: 377:37.026:371.212

Alcaz Olga
Инновационный менеджмент проектирования и организации формирующе-развивающей среды вуза 130-134

CZU: 005:378.14

Ени Валентина
Модель формирования культуры безопасной жизнедеятельности у будущих специалистов классических университетов 135-140

CZU: 378.14

Gvozdii S.
Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene 141-147

CZU: 373.51:371.26(498+4)

Vlădescu Ionuţ
Percepţii privind angajamentul de rol si conflictul munca-familie la angajaţii din Republica Moldova: studiu explorativ 148-160

CZU: 59.9.072:316.48

Platon Carolina , Cojocaru Natalia , Bâzgu Eugenia , Borş Angela , Graur Veronica , Mîrleanu Aliona , Mârza Lidia , Nicorici Iulia , Pruteanu Anastasia , Zaharia Daniela
Modalitaţi de suport al persoanelor seropozitive in vederea prevenirii si diminuarii autostigmatizarii 161-166

CZU: 159.9.018:616.9

Potâng Angela , Praviţchi Galina
Специфика оптимизма личности в разные периоды зрелости 167-174

CZU: 159.9.07:141.21:159.923-055

Раку Жанна , САИДОВ Нурмухаммаджон
Perspective psihanalitice asupra dimensiunilor traumatice in deportari 175-178

CZU: 159.9:94+314.7.045

Bolea Zinaida , Nacu Anatolie
Manifestari ale anxietaţii la copiii cu maladii respiratorii cronice 179-183

CZU: 159.96:616.2-053.2

Tarnovschi Ana
Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии 184-193

CZU: 159.9.01:159.923

Анцибор Людмила
Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления 194-201

CZU: 159.937:159.9.017

Толстая Светлана
Enriching the quality and quantity of stimulation and support availble to a child in the home enviroment throught the use of standardized tools in early intervention 202-206

CZU: 159.9.017:159.942

Toma Sergiu , Puiu Ivan
Aspecte psihologice ale absenteismului scolar 207-212

CZU: 371.52:159.923

Decean Monica
АРТ-терапия в социально-психологической помощи онкологически больным детям. Программа «Ғұмыр үшін» – «Во имя жизни» 213-217

CZU: 615.851:7:61-053.2

Кульчимбаева С. , Шильдебаева Н. , Асанова Г.
Particularitaţi ale relaţiilor interpersonale in familia adoptiva 218-228

CZU: 159.923.2:316.472.4

Rusu Inga
Aspecte de retellizare educaţionala a textului 229-234

CZU: 37.01:004.738.5:81/82

Ghicov Adrian