IBN
Închide
Golubovschi Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

  Enhancing students’ speaking skills through the use of podcasts
Golubovschi Oxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ntegrating culturally responsive teaching strategies: enhancing english language learning in a multicultural classroom environment
Golubovschi Oxana , Eckhart Robert
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Enhancing students’ narrative writing skills through the use of podcasts
Golubovschi Oxana1 , Gîrneț Mariana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Spiru Haret High School
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semantic peculiarities in translating english phrasal verbs into romanian based on the novel‘‘Jane Eyre‘‘ by Charlotte Bronte
Popa Oxana , Golubovschi Oxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  High impact teaching strategies that facilitate students’ speaking skills development
Golubovschi Oxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Pedagogical methodology for developing students-translators’ professional competences
Golubovschi Oxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The model and structural components of a translator’s professional competence
Golubovschi Oxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tipologia activităților didactice de formare la studenți a competențelor de traducere
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Benefits of pedagogically sound homework
Golubovschi Oxana1 , Postica Oxana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 „Traian” lyceum, Chişinau
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Communicative approach in translation
Golubovschi Oxana , Herţa Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-2601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exploring the use of anti-proverbs
Herţa Lilia , Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modele de bază întru dezvoltarea competenței de traducere
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Rolul didactic al traducerii în predarea și învățarea limbilor străine
Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Improving intercultural comunicative competence through proverbs
Herţa Lilia , Golubovschi Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recognizing and avoiding logical fallacies in paragraph writing
Golubovschi Oxana , Herţa Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18