Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
677 13
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-25 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’25 (86)
Lingvistică. Limbi (5165)
SM ISO690:2012
GOLUBOVSCHI, Oxana. Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 3(43), pp. 67-77. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere

Methodological approaches to the development of translation competence

CZU: 81’25

Pag. 67-77

Golubovschi Oxana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul abordează metodologia dezvoltării bazelor competențelor de traducere ale unui viitor traducător. Prin termenul bazele competențelor de traducere înțelegem cunoștințele esențiale ale studenților cu privire la subiectul textului care trebuie tradus, cunoștințele de bază ale gramaticii și vocabularului unei limbi străine și posedarea cunoștințelor socioculturale. Dezvoltarea competențelor de traducere țin de educația personală holistică, ce se manifestă prin unitatea competențelor de bază cheie și profesionale, prezenţa cărora permite să fie realizate cu succes activitățile de traducere.

The article is dedicated to the description of the methodology of translation competence development. Within the concept „translation competence foundations” we mean students’ basic knowledge on the subject of the translated text, essential knowledge of grammar and vocabulary of a foreign language and the possession of the sociocultural knowledge as well as computer literacy. The development of translation competence is holistic personal education, which is manifested through a set of professional competences, the possession of which facilitates successfully carried out translation activities.

Cuvinte-cheie
competență profesională (CP), competențe de traducere (CT), competență strategică, competenţă de comunicare, competență instrumental-profesională, competență socioculturală, limbă străină (LS), textul-sursă (TS), textul-țintă (TȚ), limbă-sursă (LS), limbățintă (LȚ), strategie, metodă, traducerea automatizată (TA),

professional competence (PC), translation competence (TC), strategic competence, communicative competence, professional/instrumental competence, sociocultural competence, foreign language (FL), source text (ST), target text (TT), sourse language (SL), target language (TL), strategy, metod, machine translation (MT)