Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
637 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-08 19:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’25:378.147 (2)
Lingvistică. Limbi (5120)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2622)
SM ISO690:2012
GOLUBOVSCHI, Oxana. Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 3(43), pp. 78-86. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere

Conceptual clarifications regarding the evolution of the term

CZU: 81’25:378.147

Pag. 78-86

Golubovschi Oxana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul abordează problema precizării termenului competențe de traducere (CT) și a componentelor acestuia. Actualmente, numărul competențelor ce formează competența de traducere variază la diferiți autori, care analizează competențele specifice ce ar constitui CT. În acest articol, ne propunem să prezentăm o varietate de elemente care vor servi ulterior în calitate de bază teoretică pentru un model simplificat de dezvoltare a CT.

The article addresses the problem of specifying the concept of translation competence and its areas of competency. Currently, the number of competencies that make up translation competence varies from author to author, defining some competencies that would constitute TC. In this context, we intend to introduce a variety of elements that will subsequently serve as a theoretical background for a simplified model of TC development.

Cuvinte-cheie
competențe de traducere (CT), competenţă strategică, competență comunicativă, competență instrumentalprofesională, competenţă socioculturală, transfer, transpunere, procesul de traducere, model CT, limbă străină, text-sursă (TS), text-țintă (TȚ),

translation competence (TC), strategic competence, communicative competence, professional/instrumental competence, socio-cultural competence, transfer, transposition, translation process, TC Model, foreign language, source text (ST), target text (TT)