IBN
Închide

47Publicaţii

641Descărcări

25318Vizualizări

Cabac Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2022 - 1

Funcțiile didactice ale mijloacelor digitale
Negara Corina , Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Gândirea computațională ca scop al instruirii la informatică
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica formării competenţei de realizare a experimentelor în știinţele umanistice.
Cabac Valeriu1 , Cernei Andriana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea cadrului didactic de informatică, de la o acțiune dezirabilă la una ineluctabilă (în contextul curriculumului la informatică, ed. 2019)
Cabac Valeriu1 , Cernei Andriana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Formarea competențelor: perspectiva enactivă
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii euristice în predarea informaticii școlare
Cabac Valeriu , Cabac Eugeniu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Învățământul dual ca soluție în formarea de competențe a viitorului specialist
Volontîri Olesea , Cabac Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definitia ”duala” a competentei si etapele de formare a ei
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele de instruire și competența reprezentațională
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft skills в профессиональном формировании современного специалиста
Билик Елена , Cabac Valeriu
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice pentru formarea abilităţilor de calcul la copiii cu sindromul DOWN
Cernei Andriana , Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная компетенция как компонент профессиональной компетентности современного специалиста
Градинарь Оксана1 , Cabac Valeriu2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Didactica: știință sau artă?
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării metodei microînvățării (microlearning) în învățământul mixt (blended learning)
Cabac Valeriu1 , Negara Corina1 , Cabac Ghenadie1 , Skutnițki Olesea1 , Bilic Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor profesionale ın medii digitale
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica învățământului electronic mixt
Negara Corina , Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situațiile complexe - mediu de dezvoltare a competențelor matematice
Cernei Andriana , Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria dialogului dezvoltativ în practica formării continui
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea elementelor microînvățării în cadrul procesului de formare a competenței informaționale la studenții specialităților pedagogice neinformatice
Cabac Valeriu , Skutnițki Olesea
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ понятий «компетенция», «компетентность» и общие подходы к их формированию
Cabac Valeriu1 , Градинарь Оксана2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47