IBN
Închide
Godoroja Rita Mihail
Cuvinte-cheie (31): proiecte eTwinning (2), eTwinning projects (1), sustainable consumption (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Proiectul eTwinning „Periodicitatea în viața noastră”
Godoroja Rita
Universitatea Tehnică a Moldovei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Educaţia pentru consumul durabil în cadrul proiectelor eTwinning
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul evaluării formative în procesul educațional la chimie
Godoroja Rita1, Coropceanu Eduard2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabelul periodic al elementelor chimice – instrument de învățare creativă a chimiei
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Asigurarea calității și relevanței procesului educațional la chimie prin participare în etwinning
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea instruirii în procesul educațional la chimie
Godoroja Rita12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul evaluării creative a competențelor elevilor la Chimie
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii didactice inovative de formare la elevi a competențelor specifice disciplinei chimie
Godoroja Rita1, Coropceanu Eduard2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea iniţială şi orientarea elevilor spre succes
Godoroja Rita, Coropceanu Eduard
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea iniţială şi orientarea elevilor spre succes
Godoroja Rita, Coropceanu Eduard
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul chimic în cursul gimnazial de chimie
Godoroja Rita1, Gandrabura Aliona2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formula succesului în educaţia pentru viitor
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Asigurarea calităţii procesului educaţional în învăţămîntul secundar
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoevaluarea elevilor – condiţie a calităţii învăţării
Godoroja Rita
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul învăţării prin cercetare în educarea elevilor capabili de performanţe înalte la chimie
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Experimentul chimic şi securitatea muncii în laboratorul şcolar de chimie în contextul conceptului SALiS
Godoroja Rita
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Activitatea extracurriculară la chimie în sprijinul formării de competenţe
Godoroja Rita1, Gandrabura Aliona2
1 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(68) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul - metodă indispensabilă a unui sistem modern de educaţie
Godoroja Rita1, Gandrabura Aliona2
1 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul - metodă indispensabilă a unui sistem modern de educaţie
Godoroja Rita1, Gandrabura Aliona2
1 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme generale ale formării şi dezvoltării competenţelor şcolare în domeniul ştiinţelor reale
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila, Bocancea Viorel, Donici Vladimir, Godoroja Rita, Velişco Nadejda, Ţâmpău Victor
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25