IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-03 12:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 4)17    CZU
 2023  (2 din 4)38    
Nr. 2(32) 17CZU
Nr. 1(31) 21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 2)62    
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 2)53    
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 2)40    
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 2)23    
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 2)23    
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 2)48    
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 2)21    
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole600395291143345911289
Volume32543462911
Total63244963717245

Vizualizări   453Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Formarea și dezvoltarea competențelor digitale în învățământul genera 7-20

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.7-20

CZU: 37.042.2:004+371.214.46

Gremalschi Anatol
Metodologia rezolvării problemelor de combinatorică 21-30

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.21-30

CZU: 37.016:519.1

Lupu Ilie
Funcțiile didactice ale mijloacelor digitale 31-44

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.31-44

CZU: 371.694:004+371.3

Negara Corina , Cabac Valeriu
Metode interactive utilizate în învățământul universitar 45-54

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.45-54

CZU: 378.147

Gasnaş Ala , Globa Angela
Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni 55-62

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.55-62

CZU: 37.042.2:004+811.93

Pavel Maria , Pavel Dorin
Elemente de combinatorică în contexte intradisciplinare 63-71

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.63-71

CZU: 519.1:001.2

Teleucă Marcel , Sali Larisa
Aspecte ale elaborării matricei de specificații pentru testele de evaluare sumativă 72-79

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.72-79

CZU: 371.279.6/.7:371.263

Bocancea Viorel
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă 80-87

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.80-87

CZU: 37.016:51+37.042.2

Achiri Ion
The managerial model of prevention and reduction of level of violence in a school 88-94

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.88-94

CZU: 371.212:159.9.019.4+371.51

Shihadi Nizar
Abordări gnoseologice ale cunoașterii teoretice în pedagogie 95-102

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.95-102

CZU: 165+165.9:37

Borozan Maia , Balţat Lilia
Unele probleme ale conținutului învățământului general 103-111

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.103-111

CZU: 37.011.33:371.214.46

Panico Vasile
Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților 112-119

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.112-119

CZU: 159.922.8+364.272:663

Ionaşcu Grigore , Repeșco Gabriela , Glavan Aurelia
The importance of the level of preparation of teachers in the field of critical thinking in the current educational system 120-127

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.120-127

CZU: 159.955:371.12+371.134

Balercă Vasilica
Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD 128-141

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.128-141

CZU: 37.042.2:316.77+004

Popovici Ilona
Profilul cadrului didactic – lider social 142-148

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.142-148

CZU: 371.15:37.091

Buzenco Valeria
Golurile terminologice – o provocare în cadrul traducerii specializate din domeniul învățământului superior 149-158

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.149-158

CZU: 81`255.2:37

Solovei Victoria
Analiza curriculumului preșcolar pentru grupele pregătitoare din perspectivă folclorică 159-165

DOI: 10.36120/2587-3636.v27i1.159-165

CZU: 371.214.112:373.24+39

Crîjanovschi Tatiana