IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-07 15:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 4)55
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole399115872455239189
Volume21214911600
Total4201373636152

Vizualizări   1242Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic 4-13

CZU: 378.147

Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Abordări didactice complexe privind predarea-învățarea tehnicii divide et impera prin intermediul tablei interactive 14-23

CZU: 37.016.046:004

Globa Angela
The school principal’s role in the implantation of social education programs 24-31

CZU: 37.013.42

Hassan Manal
The new dimensions of motivation 32-39

CZU: 37.015.3

Kakoon Katy
Importanţa educaţiei prospective în pregătirea managerului educaţional 40-48

CZU: 378.126

Lungu Tamara, Lungu Viorelia
Educaţia copiilor în medii nonviolente 48-54

CZU: 37.018.262

Munteanu Tamara
Impactul studierii unității de curs tehnologii informaționale în pregătirea specialiștilor din domeniul socio-juridic 54-61

CZU: 37.02:004

Popov Lidia
Разработка электронных учебных курсов в приложении exe learnin 62-73

CZU: 37.02:004

Брайков Андрей, Великова Татьяна
Мифологема «лебедь» в русской лирике XIX века 73-81

CZU: 821.161.1-1.09

Герлован Ольга
Формирование экологических ценностных ориентаций у воспитанников детского дома в условиях дополнительного образования 82-88

CZU: 37.033:574

Calmuţchi Lidia, Томилин Лилиана
Сущность понятия «коммуникация» и специфика коммуникативных процессов в педагогике искусств 89-96

CZU: 37.01:7.01

Савченко Галина