IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-06 11:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (4 din 4)
  2018  (3 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole34460936318933634
Volume1880881171
Total362690244360
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   503Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-3
The management of tutoring programs for integrating students with learning disorders in regular arabic schools 4-11
Atamni Kamli
Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic 11-19
Botnari Valentina, Adamenco Elena
Competenţele ecologice ale adulţilor – condiţie importantă în educaţia pentru mediu la copii 20-24
Chirică Galina
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional 24-31
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Stages of school managers’ professional development 32-36
Hbos Farhan
Repercusiunile unor factori biosociali asupra adaptării copiilor la mediul şcolar 36-43
Moşanu-Supac Lora, Coşcodan Diana
Aspecte metodologice în predarea temei „volumul poliedrelor” 43-52
Nitrean Angela, Cioban Mitrofan
Realizarea impactului tehnologiilor informaționale asupra formării inițiale a învățătorilor 52-69
Pavel Maria
Developing language skills reciprocity 69-79
Shtral Niva
Manifestări ale inteligenţei emoţionale şi calităţii vieţii la persoanele cu dizabilităţi de vedere (studiu comparativ) 79-87
Sirbu Ana, Măligă Gabriela