IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-27 08:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)36
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole380107943425937270
Volume20202341518
Total4001281775777

Vizualizări   937Descărcări   188

Conţinutul numărului de revistă

Psihologia învățării eficiente la studenți

4-11

CZU: 378.015.3-057.87

Silistraru Nicolae, Glavan Aurelia, Țopa Aurelia

Анализ понятий «компетенция», «компетентность» и общие подходы к их формированию

12-21

CZU: 37.014

Cabac Valeriu, Грэдинарь Оксана

Managementul timpului în implementarea curriculumului educațional

22-27

CZU: 37.016.046:005

Cojocaru Vasile, Melnic Natalia

Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues

28-36

CZU: 378

Kukla Daniel

Utilisation d’une ressource en ligne dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère

37-42

CZU: 37.02:81'243:004

Maurice François

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

43-55

CZU: 37.015.3+159.9

Cutasevici Angela

Textul – un factor-reper pentru lectură

56-62

CZU: 373.3:821.135.1.09

Golubiţchi Silvia

Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade

63-68

CZU: 37.02:811.111

Berger Matthew, Tsirmpa Georgia, Jelihovschii Sergiu

Formarea competenței profesionale inițiale la studenții chimiști prin cercetare ecologică

69-77

CZU: 378.147.88:54:574

Codreanu Sergiu

Reflexii asupra implementării curriculumului modular Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor în învățământul profesional tehnic

78-85

CZU: 377.016.046:004

Gîncu Silviu

Роль учителя в организации деятельности учащихся при выполнении ими творческих проектов

86-92

CZU: 371.124:53+37.02:53

Давиденко Павел

Optimizarea valențelor liberale și sociale ale competențelor: reflecții în contextul educației constructiviste

93-98

CZU: 37.035

Posţan Liliana

Aptitudinile comunicative și organizatorice la studenții cu profil pedagogic

99-107

CZU: 378.035-057.87

Trofăilă Lidia

Управление учебной деятельностью учащихся в ходе педагогического процесса

108-118

CZU: 37.07:005

Шофрон Лариса

Educația intelectuală a elevilor de vârstă școlară mică – coordonată definitorie a procesului educațional

119-126

CZU: 373.3.025

Fluierar Valentina

Condiții psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii la elevii de vârstă școlară mică

127-137

CZU: 373.3.015.3

Nour Alexandra

Formarea competenței digitale la viitoarele cadre didactice de filologie: provocări și constrângeri

138-145

CZU: 378.09:004

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana

О формировании коммуникативной компетенции учащихся медицинских колледжей в процессе изучения химии

146-153

CZU: 377.36.035:61-057.87

Банул Ксения

Dimensiuni și caracteristici ale proiectării activităților în instituția de învățământ extrașcolar

154-162

CZU: 37.013.2

Florea Viorica

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

163-174

CZU: 37.02:57:004

Placinta Daniela

Внедрение элементов визуального программирования как средство мотивации изучения информатики

175-180

CZU: 37.016:004

Степанов Захар