IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 17:50
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 4)55
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole542302113108185341232
Volume29484872711
Total57135060013529

Vizualizări   1512Descărcări   120

Conţinutul numărului de revistă

Abordări metodice privind aplicarea quasigrupurilor la dezvoltarea unor metode de criptografie

7-17

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.7-17

CZU: 378.147:004

Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu , Danilov Aurel

Metode algoritmice de rezolvare a inecuațiilor și sistemelor de inecuații algebrice cu parametri

18-31

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.18-31

CZU: 372.851

Lupu Ilie

Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade

32-38

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.32-38

CZU: 37.015+51

Teleucă Marcel , Jelescu Petru

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

39-47

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.39-47

CZU: 37.015:51

Pavel Maria , Olednic Tatiana

Steam education through and for search missions

48-55

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.48-55

CZU: 37.015[629.7.02/681.865.8+004]

Afanas Dorin , Braicov Andrei

Câmpul semantic al noțiunii „clasă virtuală”

56-63

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.56-63

CZU: 37.018.43:004.8

Negara Corina

Formarea competenței de operare cu grupurile de obiecte la copiii de vârstă preșcolară mare

64-71

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.64-71

CZU: 372.851+373.3

Pavlenco (Pidleac) Mihaela

Оценка уровня знаний выпускников вуза направления «Программная инженерия» с учетом выбора области профессиональной деятельности

72-78

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.72-78

CZU: 378.147+004

Помян Светлана

Jocurile didactice online la chimie – factor motivant în instruirea bazată pe concepția stem

79-90

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.79-90

CZU: 372.854

Cazacioc Nadejda , Coropceanu Eduard

Развитие интеллектуальных способностей учащихся при решении геометрических задач повышенной сложности

91-100

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.91-100

CZU: 372.8514

Кысса Лилия

Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal

101-109

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.101-109

CZU: 372

Guţu Vladimir

Gândirea științifică în educație și instruire baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice

110-121

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.110-121

CZU: 37.015.3+159.922.7

Cuzneţov Larisa

Practica educațională – factor de realizare a investigațiilor pedagogice

122-129

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.122-129

CZU: 37.01

Panico Vasile

Симуляционное обучение как технологическая инновация в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков

130-138

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.130-138

CZU: 372.8811.161.1

Мельникова Татьяна

Номинацентрические пословицы русского языка как дидактический материал для обучения студентов в тюркоязычной аудитории

139-145

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.139-145

CZU: 372.8811.161.1

Сапарова Нуржамал

Challenges of inclusive education in the context of blended learning

146-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.146-151

CZU: 37.015

Darawsha Ahlam , Galia Nadia

Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general

152-158

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.152-158

CZU: 371.26:37.046.14

Golubiţchi Silvia

Integralitatea ca procesualitate pedagogică în educația copiilor

159-169

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.159-169

CZU: 37.015

Pascari Valentina

Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare

170-178

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.170-178

CZU: 37.015.3+159.922.7

Gheorghiţă Margareta

Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare

179-184

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.179-184

CZU: 159.947.5:37.015.3+373.3

Niţă Carmen Daniela

Aspecte analitice privind cadrul normativ național în domeniul evaluării rezultatelor școlare în învățământul general din Republica Moldova

185-194

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.185-194

CZU: 37.014:371.26+373

Stratan Victoria

Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării comportamentului moral în funcție de vârstă

195-203

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.195-203

CZU: 37.015.3+159.922.7

Lungu Viorelia