IBN
Închide
Lupu Ilie Ion
Cuvinte-cheie (45): rezultatele învățării (1), проблемные задачи. (1), логическое мышление (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Impactul formarii continue a cadrelor didactice la matematică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dezvoltarea curriculară la informatică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul formării continue a cadrelor didactice la informatică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль математических проблем в развитии интеллектуальных способностей учащихся
Чобан Митрофан, Лупу Илие, Чобан-Пилецкая Антонина
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Învăţarea prin rezolvare de probleme – un factor determinant în formarea capacităţilor intelectuale ale elevilor
Lupu Ilie, Cîssa Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea preocupărilor în didactică: continuitate sau discontinuitate?
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Actualizarea curriculumului şcolar la informatică în contextul parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe de formare continuă a profesorilor preuniversitari de matematică şi informatică: studiu de caz
Bordan Valeriu, Braicov Andrei, Corlat Sergiu, Lupu Ilie, Sali Larisa, Teleucă Marcel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea manualelor digitale în învăţământul din Republica Moldova
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea formării și necesitatea extinderii noțiunii de instruire
Lupu Ilie, Cabac Ghenadie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suporturi didactice digitale pentru pregătirea de performanţă la informatică
Chistruga Gheorghe, Lupu Ilie, Gremalschi Anatol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. strategii
Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculară în învăţământul de performanţă la informatică
Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Spaţiul informaţional educaţional – o nouă paradigmă a autoinstruirii in mediul digital
Lupu Ilie, Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Transpunerea didactică a conţinuturilor pentru dezvoltarea gândirii matematice
Teleucă Marcel, Lupu Ilie, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Importurile Republicii Moldova şi partenerii Săi comerciali
Gherman Olimpiu, Lupu Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar
Lupu Ilie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Impactul instruirii asistate de calculator asupra calităţii învăţământului matematic
Lupu Ilie1, Zastînceanu Liubov2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Principalele tendinţe diagnostice în instruirea elevilor supradotaţi la matematică
Teleucă Marcel, Lupu Ilie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21