IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-21 20:57
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34) 12CZU
Nr. 3(33) 18CZU
Nr. 2(32) 17CZU
Nr. 1(31) 21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630478970171226211319
Volume34586392935
Total66453760920057

Vizualizări   1853Descărcări   93

Conţinutul numărului de revistă

Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ 7-12

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.7-12

CZU: 37.015+[528:004]

Afanas Dorin , Chiriac Liubomir , Braicov Andrei
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie 13-23

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.13-23

CZU: 37.015:57

Placinta Daniela , Coropceanu Eduard
Metodele de rezolvare a problemelor de matematică nonstandard - factor important în formarea competenței matematice la elevi 24-34

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.24-34

CZU: 372.851

Lupu Ilie , Hajdeu Mihaela
Utilizarea tehnologiilor web 2.0 în procesul educațional la informatică 35-44

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.35-44

CZU: 372.8004

Vascan Teodora
Современные информационные технологии в процессе обучения математике 45-51

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.45-51

CZU: 372.851+004

Лупашку Светлана
Some didactic aspects about the application of distance technologies in professional education 52-57

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.52-57

CZU: 37.015+004

Bogdanova Violeta , Khmelnitskaya Elena , Chiriac Liubomir
Perspectives of attitude development through constructivist paradigm 58-67

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.58-67

CZU: 37.015

Antoci Diana
Education and science openness to change as a basis for its development 68-74

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.68-74

CZU: 378:37.091.12:359-051

Terentieva Nataliia
Instruirea – formă de activitate generală a educației 75-81

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.75-81

CZU: 37.01

Panico Vasile
Training and certification of future Ukrainian navy officers during cycled education 82-88

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.82-88

CZU: 378:37.091

Shevchenko Ruslan
Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде 89-95

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.89-95

CZU: 372.8811.161.1(437.1/.2)

Розбоудова Ленка , Миколашова Зузана
Implementarea metodelor nonformale în educația STEAM 96-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.96-105

CZU: 37.015

Olednic Tatiana , Țîbuleac Mariana
Cultură ecologică: conceptualizare și structură 106-114

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.106-114

CZU: 574

Stamati Elena
Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère 115-122

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.115-122

CZU: 372.8821

Ciorba-Lașcu Tatiana
Strategii metacognitive 123-128

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.123-128

CZU: 37.018.8

Gherghişan Mariana
Представления студентов-билингвов о косвенных высказываниях в педагогической коммуникации: опыт анкетирования 129-136

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.129-136

CZU: 372.8811.161.1

Филиппова Ольга
Интегративный подход к формированию коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному 137-145

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.137-145

CZU: 372.8811.161.1

Гершанова Анна
Munca intelectuală – o premisă a dezvoltării competenței de cercetare la elevi 146-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.146-152

CZU: 37.037+001.53

Barbăroș Claudia