IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-13 14:48
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50427155492334961194
Volume27452552506
Total53131680911739

Vizualizări   1480Descărcări   86

Conţinutul numărului de revistă

Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ

7-12

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.7-12

CZU: 37.015+[528:004]

Afanas Dorin , Chiriac Liubomir , Braicov Andrei

Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie

13-23

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.13-23

CZU: 37.015:57

Placinta Daniela , Coropceanu Eduard

Metodele de rezolvare a problemelor de matematică nonstandard - factor important în formarea competenței matematice la elevi

24-34

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.24-34

CZU: 372.851

Lupu Ilie , Hajdeu Mihaela

Utilizarea tehnologiilor web 2.0 în procesul educațional la informatică

35-44

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.35-44

CZU: 372.8004

Vascan Teodora

Современные информационные технологии в процессе обучения математике

45-51

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.45-51

CZU: 372.851+004

Лупашку Светлана

Some didactic aspects about the application of distance technologies in professional education

52-57

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.52-57

CZU: 37.015+004

Bogdanova Violeta , Khmelnitskaya Elena , Chiriac Liubomir

Perspectives of attitude development through constructivist paradigm

58-67

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.58-67

CZU: 37.015

Antoci Diana

Education and science openness to change as a basis for its development

68-74

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.68-74

CZU: 378:37.091.12:359-051

Terentieva Nataliia

Instruirea – formă de activitate generală a educației

75-81

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.75-81

CZU: 37.01

Panico Vasile

Training and certification of future Ukrainian navy officers during cycled education

82-88

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.82-88

CZU: 378:37.091

Shevchenko Ruslan

Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде

89-95

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.89-95

CZU: 372.8811.161.1(437.1/.2)

Розбоудова Ленка , Миколашова Зузана

Implementarea metodelor nonformale în educația STEAM

96-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.96-105

CZU: 37.015

Olednic Tatiana , Țîbuleac Mariana

Cultură ecologică: conceptualizare și structură

106-114

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.106-114

CZU: 574

Stamati Elena

Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère

115-122

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.115-122

CZU: 372.8821

Ciorba-Lascu Tatiana

Strategii metacognitive

123-128

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.123-128

CZU: 37.018.8

Gherghişan Mariana

Представления студентов-билингвов о косвенных высказываниях в педагогической коммуникации: опыт анкетирования

129-136

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.129-136

CZU: 372.8811.161.1

Филиппова Ольга

Интегративный подход к формированию коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному

137-145

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.137-145

CZU: 372.8811.161.1

Гершанова Анна

Munca intelectuală – o premisă a dezvoltării competenței de cercetare la elevi

146-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.146-152

CZU: 37.037+001.53

Barbăroș Claudia