IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-26 08:48
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34) 12CZU
Nr. 3(33) 18CZU
Nr. 2(32) 17CZU
Nr. 1(31) 21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630581247189856211319
Volume34622662943
Total66464351321928

Vizualizări   1471Descărcări   92

Conţinutul numărului de revistă

Strategii euristice în predarea informaticii școlare 8-13

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.8-13

CZU: 372.8004

Cabac Valeriu , Cabac Eugeniu
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar 14-22

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.14-22

CZU: 37.015:001.8/)1+54

Codreanu Sergiu , Coropceanu Eduard
Opțiuni de continuare a studiilor pentru elevii olimpici din Republica Moldova la disciplina informatica 23-31

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.23-31

CZU: 37.0:004:06.063

Globa Angela , Corlat Sergiu , Gasnaş Ala
Dezvoltarea deprinderilor de cercetare la elevi și studenți prin rezolvarea problemelor geometrice de maxim și minim 32-43

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.32-43

CZU: 37.016:51

Calmuţchi Laurenţiu
Utilizarea laboratorului digital NeuLog la efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina „Științe” 44-56

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.44-56

CZU: 37.016:502/504+004

Bocancea Viorel , Postolachi Igor , Postolachi Valentina
Интерактивные методы обучения математике с использованием информационных технологий 57-64

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.57-64

CZU: 372.851:004

Лупашку Светлана
Abordări ale conceptului de competență matematică 65-70

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.65-70

CZU: 37.016:51

Hajdeu Mihaela
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 71-80

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.71-80

CZU: 371.136

Cojocaru Victoria
Delimitări conceptuale ale managementului 81-86

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.81-86

CZU: 37.07

Istrate-Stefanescu Adriana
Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar 87-91

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.87-91

CZU: 37.07:005.21

Nastasă Anca-Mihaela
Factori și modalități de asigurare a motivației pentru învățare 92-98

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.92-98

CZU: 37.015.3

Mogonea Florentina , Mogonea Florentin-Remus
Educația în postmodernitate 99-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.99-105

CZU: 37.015.3+159.922.7

Vinnicenco Elena
Identificarea unor blocaje emoționale ale creativității elevilor 106-112

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.106-112

CZU: 37.015.3+159.922.7

Chiciuc Constantin , Achiri Ion
Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI 113-123

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.113-123

CZU: 37.015.3+159.922.7

Ilie Vali , Frăsineanu Ecaterina Sarah
Модель формирования и развития информационной компетентности учащихся профессиональных школ средствами куррикулярной и экстракуррикулярной деятельности 124-132

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.124-132

CZU: 37.015:377

Градинарь Оксана
Теоретические аспекты и подходы к определению коммуникативной компетенции современного специалиста 133-143

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.133-143

CZU: 316.77:371.3

Билик Елена
Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate 144-149

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.144-149

CZU: 37.018.1

Pereu Tatiana
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii 150-159

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.150-159

CZU: 372.851:373.3

Nour Alexandra
Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic 160-170

DOI: 10.36120/2587-3636.v21i3.160-170

CZU: 37.015:377

Marcoci Dima Andreea , Силистрару Николае