IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-17 15:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50426603290964961194
Volume27446722494
Total53131070411590

Vizualizări   1866Descărcări   120

Conţinutul numărului de revistă

Teaching computer programming in schools

7-16

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.7-16

CZU: 372.8004

Manev Krassimir

One proposal for syllabus for EJOI competitors preparation, based on spiral approach to programming teaching

17-25

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.17-25

CZU: 37.016.046:004

Yovcheva Biserka

Pedagogical models for preparing gifted and extra-gifted students for national and international competitions in informatics

26-36

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.26-36

CZU: 372.8004

Gremalschi Anatol

The methodology for preparing undergraduate students for Olympiads in informatics in extended format

37-45

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.37-45

CZU: 372.8004

Chiriac Liubomir , Mihălache Lilia

Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry

46-55

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.46-55

CZU: 37.02.547

Coropceanu Eduard , Arsene Ion , Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Purcel Zinaida

Computer science performance - resources, paradigms, impact

56-61

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.56-61

CZU: 372.8004

Cerchez Emanuela

Bitwise operators in C language. The explanation, in detail, of their use. Little tricks

62-72

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.62-72

CZU: 004.02

Nicoli Marius

Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems

73-85

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.73-85

CZU: 372.8004

Globa Angela , Corlat Sergiu

The methodology of using the lifting exponent lemma and Hansel’s lemma in contest problems

86-90

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.86-90

CZU: 372.851

Teleucă Marcel , Spinei Mihai

Methodological benchmarks for preparing the Olympic team for ecology

91-95

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.91-95

CZU: 372.8574

Ginju Gheorghe , Gînju Stela

A non-standard method of solving computational geometry problems

96-103

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.96-103

CZU: 004.02

Braicov Andrei

The trick from Aliens in competitive programming

104-108

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.104-108

CZU: 004.02

Cercelescu Şerban

Teaching aspects on the examination of students performances in some biological disciplines

109-113

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.109-113

CZU: 378.147:57/59

Chiriac Eugenia

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

114-119

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.114-119

CZU: 37.016.046:91

Sochircă Elena , Mamot Vitalie

Problems of junior contestants training for participation in national and international programming competitions

120-124

DOI: 10.36120/2587-3636.v18i4.120-124

CZU: 372.8004

Corlat Sergiu , Ivanova Lilia