IBN
Închide
Globa Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 6

Importanța studierii proprietăților numerelor întregi în instruirea de performanță
Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală
Gasnaş Ala , Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive utilizate în învățământul universitar
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluție software gratuită pentru prelucrarea statistică a rezultatelor experimentului psihopedagogic
Pavel Dorin , Globa Angela , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trigonometria pentru educația STEAM
Braicov Andrei , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea de Stat din Tiraspol – un templu al științei și demnității umane
Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abordarea unităților de învățare din analiza numerică prin prisma conceptului STEM
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența invățării online în condițiile pandemiei COVID-19
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metodelor interactive în predarea unității de curs Programarea
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar
Globa Angela , Gasnaş Ala , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul clasa viitorului pentru explorarea modalității de predare-învățăre în tendințe STEM
Gasnaş Ala , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul TIC în cercetarea pedagogică
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza opiniei studenților vis-a-vis de instruirea la distanță în condițiile pandemiei COVID-19
Globa Angela1 , Gasnaş Ala1 , Ivanova Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „George Călinescu”, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii formării iniţiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic
Globa Angela , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni de continuare a studiilor pentru elevii olimpici din Republica Moldova la disciplina informatica
Globa Angela , Corlat Sergiu , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems
Globa Angela1 , Corlat Sergiu2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Eficientizarea procesului de studiu al structurilor de date prin abordarea ınvatarii ın baza de problema
Braicov Andrei , Globa Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia – factor decisiv în realizarea procesului de cunoaștere
Globa Angela , Spînu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorico-didactice în studierea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Globa Angela , Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28