IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-26 11:37
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 4)55
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole399116983457139189
Volume21217461603
Total4201387296174

Vizualizări   958Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa

7-22

CZU: 172

Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia

Cadru didactic universitar ca cercetător

23-31

CZU: 378.225

Silistraru Nicolae, Bostan Galina

Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de Chimie Organică

32-42

CZU: 371.3:547.022

Coropceanu Eduard, Arsene Ion, Şargarovschi Viorica, Purcel Zinaida

Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare

43-51

CZU: 37.02:514

Lupu Ilie

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

52-60

CZU: 378.146:004

Брайков Андрей, Великова Татьяна, Попиль Геннадий

Paideuma pedagogică românească

61-68

CZU: 398:37

Baciu Sergiu

Using of folk wares in professional training of the future teachers of fine arts

69-74

CZU: 37.398

Daniluk Liudmila

Innovation educational technologies as base of preparation of the future teachers-philologist in condition of modern educational environment

75-80

CZU: 004:80(371.13)

Tanana Svіtlana

Valoarea formativă a evaluării curente prin implementarea unor resurse TIC în învățământul profesional tehnic postsecundar

81-90

CZU: 371.26:004.4

Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard

Методология применения комплекса профессионально-ориентированных заданий при обучении математике в системе среднего профессионального образования .

91-96

CZU: 371.3:51

Деткова Анна

Analysis of learning dominants in elementar versus junior high school pupils

97-108

CZU: 37.01-057.47:159.91

Jaramna Raid

Ocupații cu profil educațional pe piața muncii din Republica Moldova:oportunități pentru învățământul superior

109-114

CZU: 331.5:378

Posţan Liliana

Studiul noilor tehnologii din perspectiva funcționalității în procesul educațional

115-122

CZU: 004:37

Vascan Teodora

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient

123-136

CZU: 316.772.4:61

Nastasiu Silvia, Dumnazev-Eşanu Daniela

Impactul atitudinilor de învățare asupra dezvoltării intelectuale a elevilor de vârstă școlară mică

137-152

CZU: 37.025:[316.644:373.31]

Fluierar Valentina

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

153-159

CZU: 372

Calapod Valeria

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

160-166

CZU: 291.16:37

Iordachescu Veaceslav