FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636

3. Site-ul revistei

https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Tiraspol
Adresastr. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22754924, (+373)22754924, reviste@ust.md
Webwww.ust.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(32), 2023 - 100
Nr. 1(31), 2023 - 100
Nr. 3(29), 2022 - 100
Nr. 4(30), 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Lupu Ilie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
3.Coropceanu Eduard, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 6506311874
4.Miron Radu, m.o., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
5.Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
6.Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Anastasiei Mihai, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
8.Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
9.Switała Ireneusz, Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
10.Pikula Norbert G., Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
11.Lukasik Joanna M., Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
12.Terentieva Natalia, Черниговский национальный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - P-7024-2019
13.Moşanu-Şupac Lora, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
14.Ghetmanenko Natalia
15.Silistraru Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57270792500
16.Cojocaru Victoria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
17.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
18.Gremalschi Anatol, prof.univ., Institutul de Politici Publice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57191969514
19.Cabac Valeriu, prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova)
20.Calmuţchi Laurenţiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
21.Gherlovan Olga, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
22.Chirică Galina, conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
23.Constantinov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
24.Bocancea Viorel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2012

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 3
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 4
2022Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 4%
Romana - 85%
Engleza - 11%
RezumateRusa - 4%
Romana - 96%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3636, 2019 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837, 2019 - 2023
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636, 2012 - 2023

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Antoci Diana - Scopus Author ID - 57422049300
2.Braicov Andrei - Scopus Author ID - 57217733729
3.Calalb Mihai - Scopus Author ID - 58105235300
4.Cernei Mihai - Scopus Author ID - 57201136288
5.Chişca Diana - Scopus Author ID - 55819688200
6.Corlat Sergiu - Scopus Author ID - 57191982937
7.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 6506311874
8.Dissanayake Hiranya - Scopus Author ID - 58029514800
9.Gaşiţoi Natalia - Scopus Author ID - 55179336700
10.Gremalschi Anatol - Scopus Author ID - 57191969514
11.Lungu Viorelia - Scopus Author ID - 57269859400
12.Negara Corina - Scopus Author ID - 57194858367
13.Sali Larisa - Scopus Author ID - 8321363300, Scopus Author ID - 57205186577
14.Sanduleac Sergiu - Web of Science ResearcherID - AGH-1537-2022
15.Silistraru Nicolae - Scopus Author ID - 57270792500
16.Terentieva Natalia - Web of Science ResearcherID - P-7024-2019

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 IDDAGODA, A., University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, DISSANAYAKE, H., Wayamba University of Sri Lanka, Sri Lanka, ABEYSINGHE, R., National Defence College, Sri Lanka Vogue of leadership research: a bibliometric analysis. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2022, nr. 3(29), 54-42. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
2 BICULESCU, F., Liceul Tehnologic Topolovenii, România Studiul experimental constatativ al dinamicii valorilor competenței de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți a elevilor din învățământul primar. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2022, nr. 4(30), 190-182. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
3 BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2022, nr. 2(28), 86-75. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
4 DARAWSHA, A., dr., Academic College of Education, Israel, GALIA, N., Academic College of Education, Israel The development of peace values within a multicultural approach. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2022, nr. 4(30), 122-104. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
5 ДАВИДЕНКО, А., Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского, Ucraina Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 4(26), 27-17. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
6 ФИЛИППОВА, О., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Rusia Представления студентов-билингвов о косвенных высказываниях в педагогической коммуникации: опыт анкетирования. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 2(20), 136-129. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
7 ILIE, V., dr., Universitatea din Craiova, România, FRĂSINEANU, E., Universitatea din Craiova, România Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 3(21), 123-113. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
8 GHERGHIŞAN, M., Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău, România Strategii metacognitive. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 2(20), 128-123. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
9 ГЕРШАНОВА, А., Российский новый университет (РОСНОУ), Москва, Rusia Интегративный подход к формированию коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 2(20), 145-137. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
10 ГЕТЬМАНЕНКО, Н., Univerzita Karlova v Praze, Cehia Мотивационные векторы при обучении русскому языку на пространстве СНГ (результаты социокультурного исследования-2019). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 1(19), 91-87. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
11 КАМЕДИНА, Л., Забайкальский государственный университет, Rusia Историософское освоение концепта «Степь» на уроках литературы. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 1(23), 172-163. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
12 МЕЛЬНИКОВА, Т., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Симуляционное обучение как технологическая инновация в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 4(22), 138-130. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
13 РОЗБОУДОВА, Л., Univerzita Karlova v Praze, Cehia, МИКОЛАШОВА, З., Univerzita Karlova v Praze, Cehia Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 2(20), 95-89. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
14 MOGONEA, F., Universitatea din Craiova, România, MOGONEA, F., Universitatea din Craiova, România Factori și modalități de asigurare a motivației pentru învățare. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 3(21), 98-92. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
15 NASTASĂ, A., Grădiniţa Roza Venerini, Bacău , România Managerul de proiect – competențe și roluri specifice. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 2(24), 75-69. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
16 ROTARU, A., Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău, România Social and emotional competences of teachers – a new approach and a new meaning of the challenges brought by the context of school and class. Relational and emotional competences REC – ERASMUS+ strategic partnership, 2017-1-IT02-KA201-036763. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 1(23), 127-121. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
17 САПАРОВА, Н., Государственный Университет Мировых Языков Республики Узбекистан, Uzbekistan Номинацентрические пословицы русского языка как дидактический материал для обучения студентов в тюркоязычной аудитории. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 4(22), 145-139. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
18 BUŞMACHIU, E., dr., SAUNDERS, K., College of Business, Anderson University, Statele Unite ale Americii Active learning teaching methods for courses in financial management: case study. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 4(26), 72-64. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
19 ЩЕПУЛ, С., Moscow State Pedagogical University, Rusia Формирование проектной компетентности будущего педагога в ВУЗЕ. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 3(25), 75-70. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
20 SHEVCHENKO, R., National University of “Odessa Maritime Academy”, Ucraina Training and certification of future Ukrainian navy officers during cycled education. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 2(20), 88-82. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
21 ТЕРЕНТЬЕВА, Н., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Трансформация ценностей высшего образования (21 век). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 3(25), 63-59. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
22 TSENGELIDOU, E., University of Nicosia, Cipru School dropout - ways of remedy. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 2(24), 62-55. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
23 УЗБЕКОВ, Т., Государственный Университет Мировых Языков Республики Узбекистан, Uzbekistan Языковая игра как средство порождения мотивации в процессе обучения русскому языку. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2021, nr. 1(23), 162-154. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(27) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_ST_Educ_1_2022.pdf
Numărul 2(28) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Acta_SE_nr.2%2828%29_2022.pdf
Numărul 3(29) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_3_2022.pdf
Numărul 4(30) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/44-56-PB.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: