IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-30 10:11
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)12    CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole630588586194146211319
Volume34627982945
Total66465138422359

Vizualizări   846Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

Conversația – metodă efectivă și eficientă de instruire a matematicii 7-16

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.7-16

CZU: 371.39:51

Lupu Ilie
Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике 17-27

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.17-27

CZU: 373.5.091.33-027.22:004]:53

Давиденко Андрей
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar 28-44

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.28-44

CZU: 371.26:001.2

Andriţchi Viorica , Stratan Victoria
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor 45-53

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.45-53

CZU: 372:54+001.2:37.091

Coropceanu Eduard , Godoroja Rita
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară 54-63

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.54-6

CZU: 159.942-057.17

Cojocaru Victoria , Doagă Nadejda
Active learning teaching methods for courses in financial management: case study 64-72

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.64-72

CZU: 371.3:371.21+373.1

JEL: A20, F10, G31.

Buşmachiu Eugenia , Saunders Kent T.
Evaluarea scrisă on-line în clasele primare 73-79

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.73-79

CZU: 371.275:004+373.3

Golubiţchi Silvia
Propuneri de adaptare a conținuturilor curriculare la programele de formare profesională tehnică 80-85

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.80-85

CZU: 371.214.114:377.1

Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Vasiliu Ion
Evaluarea la matematică prin intermediul utilizării soft-urilor. Reflecții metodice 86-94

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.86-94

CZU: 371.26:004+51

Zastînceanu Liubov
Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor 95-100

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.95-100

CZU: 371.39+519.677

Brăduleac Iraida
Managementul proiectelor educaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar 101-108

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.101-108

CZU: 006.027+351.712.2.025:37

Cebanu (Slutu) Lilia , Nastasă Anca-Mihaela
Metodologia utilizării parcurgerii în adâncime (DFS) la rezolvarea problemelor informatice de concurs 109-118

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.109-118

CZU: 004.02

Corlat Sergiu , Mehryar-Rad Roxana
Aspectul psihologic al caracteristicilor specifice instruirii matematicii în liceu 119-127

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.119-127

CZU: 372.851+004

Druţa Rodica
Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей: теоретические аспекты 128-134

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.128-134

CZU: 376:159.922.7

Желяскова Светлана
Semnificația educației tradiționale la vârsta preșcolară 135-142

DOI: 10.36120/2587-3636.v26i4.135-142

CZU: 373.2

Golubiţchi Silvia , Postica Larisa