IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-23 15:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)17
  2021  (4 din 4)66
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50426572690814961194
Volume27446382493
Total53131036411574

Vizualizări   2684Descărcări   152

Conţinutul numărului de revistă

Impactul formarii continue a cadrelor didactice la matematică

7-13

CZU: 377.8+37.016:51

Gremalschi Anatol , Lupu Ilie

Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar

14-24

CZU: 378.147

Chiriac Eugenia , Chiriac Liubomir

Rolul evaluării formative în procesul educațional la chimie

25-31

CZU: 371.26+37.016:54

Godoroja Rita , Coropceanu Eduard

Education and social assistance

32-39

CZU: 37.014.53+364.04

Silistraru Nicolae , Pikuła Norbert G.

Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками

40-45

CZU: 81'374:81'276.3-053.5

Хаймович Людмила , Ассуирова Лариса

Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике

46-54

CZU: 37.016:53

Давиденко Андрей

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului

55-66

CZU: 378.147.88:91

Codreanu Igor , Volontir Nina

Statutul epistemologic al pedagogiei. Educația - concept pedagogic fundamental

67-76

CZU: 37.013.7

Panico Vasile

Dysfunctions in the family as a source of loneliness and social orphanage of a child - selected issues

77-86

CZU: 316.356.2+343.623

Matejek Jozefa

Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare

87-96

CZU: 372.882

Şchiopu Constantin

Cercetarea manifestării competențelor sociale și emoționale la studenți

97-106

CZU: 167:[316.645+159.942]-057.85

Pavlenko Lilia , Hajdeu Mihaela

Shaping civic attitudes as a means of preventing social marginalization

107-113

CZU: 172.12+316.624.2

Spyrka-Chlipała Renata

Textul literar în calitate de material autentic pentru orele de limbă engleză

114-118

CZU: 37.016:811.111

Petriciuc Lilia

The Israeli national program for adapting the education system to the 21st century: the factors involved and the expectations from ICT

119-130

CZU: 37.014(569.4)"20":004

Badarne Ghalib

Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural

131-135

CZU: 37.013.42/.43

Zubenschi Ecaterina

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

136-142

CZU: 37.013.46

Vinnicenco Elena

Atitudini interpretative în opera literară

143-148

CZU: 37.016:81/82.135.1

Oboroceanu Viorica

Cadrul conceptual al educației tehnologice cu impact asupra formării elevilor pentru rolul de părinte responsabil

149-159

CZU: 37.016:6

Rotaru Ioana-Corina

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

160-171

CZU: 378.147+004:[31+34]

Popov Lidia

Aspecte metodice privind studierea compartimentului ”Integrarea Numerică” prin implementarea MAPLET-urilor

172-182

CZU: 378.147:004

Bobeică Natalia

Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi

183-189

CZU: 372.8:574

Sochircă Elena , Mamot Vitalie , Jechiu Elena

Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie

190-197

CZU: 372.8:54

Ureche Dumitru , Coropceanu Eduard

Recenzie la monografia „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară

198-200
Cojocaru Vasile , Sacaliuc Nina