Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
88 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-12 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.8:574 (1)
Educație (5664)
Ecologie generală şi biodiversitate (205)
SM ISO690:2012
SOCHIRCĂ, Elena; MAMOT, Vitalie; JECHIU, Elena. Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 1(15), pp. 183-189. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi

Considerations concerning the training and perception of environmental education by students


CZU: 372.8:574
Pag. 183-189

Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Jechiu Elena12
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 august 2019


Rezumat

Starea calității mediului ambiant din lume și din țară determină orientarea și axarea învățământului spre promovarea unei culturi și atitudini față de mediu. Învățământul axat pe formarea competenței ecologice/de protecție a mediului este un obiectiv prioritar în soluționarea problemelor de mediu, ce contribuie la formarea ecologică și a culturii de mediu a tinerei generații la nivel motivațional, emoțional, valoric, cognitiv cât și atitudinal/comportamental. Scopul cercetării constă în stabilirea percepției elevilor cu referință la conceptul de educație ecologică, acțiunile ecologice și atitudinile față de protecția mediului. În actuala cercetare au fost implicate clasele liceale din cadrul Liceului Academic Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”. Prin urmare, ei au completat un chestionar în care le-au fost adresate întrebări cu referire la percepțiile lor față de problemele de mediu pe care le-au studiat la lecțiile de geografie, științe, biologie și alte discipline școlare.

The environmental quality of the whole world and particularly of our country determines a new education orientation and focus on the formation of culture and attitudes towards environment. The education which is concentrated on the formation of the environmental/environmental protection competences is a priority objective in solving environmental problems that contribute to the formation of the environmental education and the environmental culture of the young generation at the motivational, emotional, value, cognitive and attitudinal / behavioral levels. The aim of the research is to establish students' perceptions regarding the ecological education concept, ecological actions and attitudes towards environmental protection. In this work, the students of lyceum classes from the Academic Lyceum of Fine Arts "Igor Vieru" were involved. They completed a questionnaire asking them about their perceptions about environmental issues which they studied at geography, sciences, biology lessons

Cuvinte-cheie
educaţie ecologică, competența de protecție a mediului ambiant, acțiuni ecologice, percepția ecologică, educație/învățământ,

environmental education, environmental competence, ecological actions, ecological perception, education