IBN
Închide
Sacaliuc Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2022 - 1

Dezvoltarea comunicării manageriale în instituțiile de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Conlucrarea instituției de educație timpurie cu familiile din care provin copii cu deficiențe afective
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Dezvoltarea calităților manageriale la cadrele de conducere
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor manageriale la cadrele de conducere din instituțiile de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Parteneriatul grădiniţă-familie în educaţia copiilor cu deficienţe afective
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară
Cojocaru Vasile1 , Sacaliuc Nina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Copiii supradotați și educația lor
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și afirmarea cadrelor didactice debutante în perioada adaptării
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea stilului democratic managerial la nivel de instituție de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea copiilor cu CES în cadrul activităților practice
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de dezvoltare a potențialului creativ în activitatea managerială din instituțiile preșcolare
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Formarea culturii pedagogice la cadrele didactice debutante
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea funcțiilor manageriale în activitatea de conducere în unitățile de învățământ
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere etice și deontologice în educația copiilor supradotați
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele creativității manageriale în formarea continuă a cadrelor didactice
Sacaliuc Nina , Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Problema adaptării școlare în clasele inclusive
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Modalităţi de formare a comunicării manageriale la managerii şcolari
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Influenţa mediului socio-familial în depăşirea fenomenului rezistenţei educaţiei la copii
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-15-2.
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul educaţional școală – familie în educarea toleranţei la şcolarii mici
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema adaptării şcolare în vederea soluţionării consecinţelor rezistenţei la educaţie
Sacaliuc Nina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-15-2.
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20