IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Moşanu-Supac L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-76-250-2
CZU: 37.01:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (48)Istorie (3)Pedagogie (159)Studiul artelor, culturologie (6)Psihologie (43)Sociologie (19)Economie (4)Ştiinţe fizico-matematice (31)Tehnică (8)Chimie (7)Biologie (6)Geografie (4)Filosofie (1)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)