IBN
Închide

277Publicaţii

3010Descărcări

198201Vizualizări

Fonari Marina64Bouroş Paulina62Croitor Lilia61Bulhac Ion52Bologa Olga34Chişca Diana33Vitiu (Boldişor) Aliona27Rija Andrei26Kravţov Victor24Ciloci (Deseatnic) Alexandra22Arsene Ion19Siminel Anatolii18Petuhov Oleg18Lozovan Vasile17Clapco Steliana16Ştefîrţă Anastasia14Labliuc Svetlana12Brînză Lilia10Tiurina Janeta10Codreanu Sergiu10Ureche Dumitru9Culicova Olga7Gorincioi Elena7Melenciuc Mihail7Bivol Cezara7Godoroja Rita7Cazacioc Nadejda7Baca Svetlana6Lozan Vasile6Aluchi Nicolae6Melnic Elena6Gdaniec Maria6Nedbaliuc Boris5Ciumacov Iurie5Buceaceaia Svetlana5Dvornina Elena5Stratan-Binzari Maria5Decurtins Silvio5Malinovschi Stanislav5Gerbeleu Nicolae5Covaci (Ciobănică) Olga5Kramer Karl W5Liu Shi-Xia5Placinta Daniela5Purcel Zinaida5Simonov Iurii4Volodina Galina4Şargarovschi (Munteanu) Viorica4Şafranschi Valentin4Masunov Artem4Rotari Natalia4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Cocu Maria3Miscu Vera3Pîrţac Constantin3Melnic-Vitiu A.3Costriucova Natalia3Grabco Daria3Nedbaliuc Rodica3Grigorcea Sofia3Tyurina Zh.3Ciobanu Eugeniu3Chicuş Diana3Siminel Nichita3Lozinschi Iulia3Șeremet Ileana Simona3Rivera-Jacquez Hector J.3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Voloşciuc Leonid2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Covali Alexandru2Hauser Jurg2Şofranschii Valentin2Forni Alessandra2Cernişeva Natalia2Bold Victor2Stratan Mihai2Rotaru Andrei2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Dreab Ana2Cojocari Angela1Afanas Dorin1Bordan Valeriu1Braicov Andrei1Ţiţchiev (Camerzan) Inga1Chiriac Liubomir1Codreanu Constantin1Postolachi Igor1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Lupu Ilie1Barbă Alic1Cazac Tatiana1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Lipkowski Janusz1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Sochircă Elena1Andriţchi Viorica1Globa Angela1Trifăuţan Viorica1Pavel Dorin1Fonari Stela1Mihălache Lilia1Lipcovskii Ia1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Antoci Diana1Cozma Dumitru1Nicolescu Alina Florica1Pisarenco Maia1Ştefîrţa Anastasia1Autor Nou1Deleanu Călin1Calmuţchi Lidia1Poiarchin Viorica1Pavel Maria1Putină Maria1Gasnaş Ala1Olari Inga1Vascan Teodora1Veveriță Tatiana1Lupașco Natalia1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Rotaru Petre1Vecchio Ciprioti Stefano1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Matroi Alexandra1Morozan M.1Gărbălău Nicolae1Gdanets Maria1Vologzhanina A.1Belskii Vitalii1Luboradzki Roman1Rotari Natalia1Rotari Veronica1Proca Agnesea1Chiriac Ghenadie1Botezatu Ion1Purcel Viorica1Veveriță Anastasia1Clapco S.1Bologa A.1Soran Albert P.1Săndulescu Robert1Antoci Daniel1Anderson Dane1
Materials Science and Condensed Matter Physics19Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry15Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice14The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă8Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry7Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective6Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 5Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane3International Congress3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Чугаевская конференция по координационной химии2Modern Technologies in the Food Industry2International Conference of Young Researchers 2Mediul şi dezvoltarea durabilă,2Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului2Probleme și soluții în știința contemporană2Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective2Învățarea școlară în contextul provocărilor societale2Curriculumul şcolar1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1IFMBE Proceedings1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).1Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii1Două maluri ale Nistrului – un viitor comun1Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică1
Coropceanu Eduard
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(19)
ORCiD
Scopus Author ID
Mendeley profile
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 116. Publicaţii peste hotare - 70.
Publicații indexate în SCOPUS - 56. Teze/Rezumate în culegeri - 33. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 27
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 44
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 53
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 102
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 30
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15

2024 - 2

Aviz
Coropceanu Eduard
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-884-8.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea instruirii prin cercetare în curriculum la chimie în baza conceptului STEAM
Cazacioc Nadejda12 , Rotari Veronica13 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Ungheni
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 13

Examinarea coplexă a hidroecosistemelor naturale din Republica Moldova
Trifăuţan Viorica , Coropceanu Eduard
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul educaţional STEAM – manifest al transferului tehnologic în educaţie.
Coropceanu Eduard , Cazacioc Nadejda
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid2 , Cocu Maria1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domeniul emergent al teoriei și cercetării educației STEM în dezvoltarea societății moderne
Coropceanu Eduard1 , Cazacioc Nadejda1 , Șeremet Ileana Simona2
1 Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC,
2 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Căuşeni
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 17 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația STE(A)M – universalism și relativism cultural – percepții între știință și tehnologiile applicate
Coropceanu Eduard , Cazacioc Nadejda , Șeremet Ileana Simona
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 17 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuşi coordinativi asupra creșterii şi productivității plantelor de cultură
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Aluchi Nicolae3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compusului coordinativ cu bariu asupra productivităţii microalgei Chlorella vulgaris Beijer
Ciobanu Eugeniu1 , Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Boris1 , Ureche Dumitru2 , Coropceanu Eduard1 , Botezatu Ion1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația ca factor catalizator al evoluție socio-economice
Coropceanu Eduard
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea cianobacteriei spirulina platensis cultivată în prezenţa unui compus coordinativ cu Sr(II)
Nedbaliuc Boris12 , Ciobanu Eugeniu21 , Grigorcea Sofia12 , Ureche Dumitru3 , Coropceanu Eduard21 , Brînză Lilia14
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC,
3 Institutul de Chimie, USM,
4 Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cristalină a cloro-bis(dimetilglioximato)cobalt(III) cu derivați ai piridinei
Veveriță Anastasia1 , Coropceanu Eduard2 , Bouroş Paulina1
1 Institutul de Fizică Aplicată, USM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul 2,4-DNPH pentru obținerea unor baze Schiff
Chiriac Ghenadie , Coropceanu Eduard
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of some Ca(II) and Ba(II) with Co(II) compounds on the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis
Nedbaliuc Boris1 , Coropceanu Eduard12 , Ciobanu Eugeniu12 , Grigorcea Sofia1 , Ureche Dumitru3 , Brînză Lilia12
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institute of Research and Innovation, Moldova State University,
3 Institute of Chemistry, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinary approaches at the interference of biochemistry-physiology-psychology
Antoci Daniel1 , Coropceanu Eduard2
1 European University Viadrina Frankfurt (Oder),
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea12 , Coropceanu Eduard2
1 Gimnaziul Codreanca, r-nul Străşeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12 , Șeremet Ileana Simona3 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Căuşeni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anion-pyridine-n-oxime interplay to control metal-metal separations in a series of Cu(ii) coordination polymers
Croitor Lilia1 , Coropceanu Eduard2 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University
CrystEngComm
Vol. 24, / 2022 / ISSN 1466-8033
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale instruirii prin cercetare și ale abordării STEM în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale unor reacții radicalice în mediu acvatic
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine nu-și cinstește istoria, nu poate avea viitor
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea contextului interdisciplinar la științe ale naturii pentru dezvoltarea competenței de cercetare
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids
Arsene Ion , Coropceanu Eduard , Purcel Viorica
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context
Coropceanu Eduard , Codreanu Sergiu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
Craiova, 2022 / ISBN 978-606-11-8277-0
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi
Lozinschi Iulia1 , Coropceanu Eduard2
1 Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația cercetare-inovare-antreprenoriat în asigurarea bunăstării socio-economice
Coropceanu Eduard
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Disulfanilamide Glyoxime and Ni(II) and Cu(II) Complexes with This Ligand Stimulating the Proteolytic Properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O
Bourosh Pavlina1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei3 , Ureche Dumitru3 , Desyatnik A.4 , Clapco Steliana4 , Dvornina Elena4 , Lablyuk S.4 , Bulhak Ion3
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 48, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-Acetic Acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12 , Coropceanu Eduard2 , Bourosh Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Chemistry
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 47, / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea jocurilor educaționale în procesul învățării prin cercetare la Chimie
Godoroja Rita1 , Coropceanu Eduard2
1 Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-85. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni praxiologice ale managementului strategic în formarea culturii cercetării
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația STE(A)M – o nouă paradigmă a învățării
Cazacioc Nadejda , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Cytokinin-Type Compounds onThe Self-Regulation of PlantWater Status Under Conditions of Adverse Humidity Variation and Repeated Water Stress
Ştefîrţa Anastasia1 , Bulhak Ion2 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid1 , Brînză Lilia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University
International Journal of Agriculture and Environmental Science
Nr. 3(8) / 2021 / ISSN 2394-2568
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard , Godoroja Rita
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii cercetării ca prioritate în dezvoltarea socioeconomică durabilă
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Four Cu(II) coordination polymers with biocompatible isonicotinamide and picolinate ligands in interplay with anionic and neutral linkers
Chişca Diana12 , Croitor Lilia1 , Coropceanu Eduard2 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University
Inorganic Chemistry Communications
Nr. 132 / 2021 / ISSN 1387-7003
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activității experimentale la chimie asupra orientării profesionale a elevilor
Lozinschi Iulia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților extrașcolare la disciplinele din aria științe ale naturii (Biologie și Chimie) asupra dezvoltării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevii din ciclul gimnazial
Lozinschi Iulia12 , Coropceanu Eduard2
1 Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații teoretice a stabilității energetice a guaninei în cadrul orelor de Chimie și Biologie
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1 , Aluchi Nicolae1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyel – compound with antioxidant properties
Brînză Lilia12 , Bulhak Ion1 , Coropceanu Eduard3 , Brînză Lilia31
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE)
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 2784-0379 / ISSNe 2784-0360
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia Teoria reabilitării post accident vascular cerebral
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii creative de formare a culturii cercetării elevilor la disciplina chimie
Coropceanu Eduard , Godoroja Rita
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Coropceanu Eduard12 , Ureche Dumitru12 , Rija Andrei12 , Desyatnik A.3 , Clapco Steliana3 , Dvornina Elena3 , Bulhak Ion1 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 47, / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of some cytokinin-type compounds on the antioxidant protection capacity of plants in conditions of unfavorable variation of humidity and repeated water stress
Shtefyrtse Anastasia A.12 , Bulhak Ion1 , Brînză Lilia12 , Coropceanu Eduard3
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Tiraspol State University
International Journal of Advanced Researches
Nr. 7(9) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2320-5407
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Координационные соединения переходных металлов с роданин-3-уксусной кислотой
Мельник-Витиу А.12 , Коропчану Эдуард2 , Боурош Павлина13
1 Институт прикладной физики,
2 Тираспольский государственный университет,
3 Институт Химии
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 47, / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 21

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-116. Vizualizări-1524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Gorincioi Elena12 , Rotaru Andrei2456 , Coropceanu Eduard12 , Siminel Nikita3 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387 / ISSNe 1873-3719
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 277