IBN
Închide

149Publicaţii

579Descărcări

20109Vizualizări

Fonari Marina35Croitor Lilia34Bouroş Pavlina33Bulhac Ion29Chişca Diana18Rija Andrei17Vitiu (Boldişor) Aliona17Bologa Olga15Kravţov Victor14Ciloci (Deseatnic) Alexandra13Arsene Ion12Siminel Anatolii10Clapco Steliana10Petuhov Oleg10Ştefîrţă Anastasia9Codreanu Sergiu9Lozovan Vasile8Labliuc Svetlana7Tiurina Janeta6Melenciuc Mihail6Gorincioi Elena5Bivol Cezara5Purcel Zinaida5Volodina Galina4Buceaceaia Svetlana4Stratan-Binzari Maria4Şargarovschi Viorica4Şafranschi Valentin4Godoroja Rita4Ciobănică Olga4Placinta Daniela4Baca Svetlana3Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Ciumacov Iurie3Culicova Olga3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Lozan Vasile3Miscu Vera3Melnic Elena3Pîrţac Constantin3Grabco Daria3Ureche Dumitru3Chicuş Diana3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Brânză Lilia2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Aluchi Nicolae2Dvornina Elena2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Kramer Karl W2Liu Shixia2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Cojocari Angela1Codreanu Constantin1Nedbaliuc Boris1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Gorincioi Natalia1Parşutin Vladimir1Şoltoian Nicolai1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Covali Alexandru1Gdaniec Maria1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Fonari Stela1Forni Alessandra1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cernişeva Natalia1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Rotaru Andrei1Cariati Elena1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Dreab Ana1Siminel Nichita1Rotaru Petre1Rotari Natalia1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Morozan M.1
Coropceanu Eduard Boris
Cuvinte-cheie (302): crystal structure (7), compuşi coordinativi (6), coordination polymers (6)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 85. Publicaţii peste hotare - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12, Kravtsov Viktor3, Gorincioi Elena12, Rotaru Andrei2456, Coropceanu Eduard12, Siminel Nichita3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological properties of the novel coordination compound with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
IFMBE Proceedings 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol. 77. 2020. Basel, Elveția. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 27

Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12, Kravtsov Viktor3, Coropceanu Eduard14, Rotaru Petre5, Siminel Anatolii3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 Moldova Tiraspol State University,
5 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Nr. 491 / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12, Coropceanu Eduard12, Bourosh Paulina23, Micu Alexandru3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) coordination polymers constructed from flexible 2,2'-dithiodibenzoic acid and 1,2-bis(4-pyridyl) ethane
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia2, Coropceanu Eduard13, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie
Coropceanu Eduard1, Tanasachi Olesea2, Lozovanu Vasile3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Profesională din Leova,
3 Liceul Teoretic Săseni, raionul Călărași
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de competențe cercetare-inovare-antreprenoriat în context interdisciplinar
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Rija Andrei1, Coropceanu Eduard12, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 12(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă în procesul de determinare a progresului școlar
Chişca Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie
Ureche Dumitru1, Coropceanu Eduard2
1 Liceul Teoretic "Ion Suruceanu", Suruceni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea liceenilor prin cercetare la tema Acuitatea vizuală
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic ca mecanism motivant în procesul de instruire la chimie
Borbila Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers with 1,2-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 2(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 149