IBN
Închide

244Publicaţii

2395Descărcări

134995Vizualizări

Fonari Marina59Croitor Lilia54Bouroş Pavlina53Bulhac Ion46Chişca Diana30Vitiu (Boldişor) Aliona25Bologa Olga24Kravţov Victor22Rija Andrei22Arsene Ion19Ciloci (Deseatnic) Alexandra19Petuhov Oleg18Lozovan Vasile17Siminel Anatolii15Clapco Steliana15Ştefîrţă Anastasia14Labliuc Svetlana11Codreanu Sergiu10Tiurina Janeta9Gorincioi Elena7Melenciuc Mihail7Godoroja Rita7Baca Svetlana6Culicova Olga6Aluchi Nicolae6Bivol Cezara6Ureche Dumitru6Lozan Vasile5Buceaceaia Svetlana5Dvornina Elena5Decurtins Silvio5Kramer Karl W5Liu Shixia5Placinta Daniela5Rotari Natalia5Purcel Zinaida5Ciumacov Iurie4Volodina Galina4Stratan-Binzari Maria4Melnic Elena4Şargarovschi (Munteanu) Viorica4Şafranschi Valentin4Covaci (Ciobănică) Olga4Brînză Lilia4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Brânză Lilia3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Miscu Vera3Pîrţac Constantin3Melnic-Vitiu A.3Costriucova Natalia3Grabco Daria3Nedbaliuc Rodica3Chicuş Diana3Siminel Nichita3Cazacioc Nadejda3Lozinschi Iulia3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Nedbaliuc Boris2Cocu Maria2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Covali Alexandru2Gdaniec Maria2Hauser Jurg2Malinovschi Stanislav2Şofransky Valentin2Forni Alessandra2Cernişeva Natalia2Stratan Mihai2Rotaru Andrei2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Masunov Artem2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Cojocari Angela1Afanas Dorin1Bordan Valeriu1Braicov Andrei1Ţiţchiev (Camerzan) Inga1Chiriac Liubomir1Codreanu Constantin1Postolachi Igor1Voloşciuc Leonid1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Lupu Ilie1Barbă Alic1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Lipkowski Janusz1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Sochircă Elena1Andriţchi Viorica1Globa Angela1Pavel Dorin1Fonari Stela1Mihălache Lilia1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Antoci Diana1Cozma Dumitru1Pisarenco Maia1Ştefîrţa Anastasia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Calmuţchi Lidia1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Pavel Maria1Putină Maria1Gasnaş Ala1Olari Inga1Vascan Teodora1Veveriță Tatiana1Lupașco Natalia1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Dreab Ana1Rotaru Petre1Vecchio Ciprioti Stefano1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Matroi Alexandra1Morozan M.1Gărbălău Nicolae1Gdanets Maria1Vologzhanina A.1Proca Agnesea1Șeremet Ileana Simona1Purcel Viorica1Rivera-Jacquez Hector J.1Veveriță Anastasia1
Materials Science and Condensed Matter Physics19Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry15Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice14The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă8Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry7Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective6Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 5Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Чугаевская конференция по координационной химии2Modern Technologies in the Food Industry2International Conference of Young Researchers 2Mediul şi dezvoltarea durabilă,2Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului2Curriculumul şcolar1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1IFMBE Proceedings1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).1Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii1Două maluri ale Nistrului – un viitor comun1Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective1
Coropceanu Eduard
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(14)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 140. Publicaţii peste hotare - 50.
Publicații indexate în SCOPUS - 38. Cărţi - 2. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 10
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 35
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 16
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 123
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2023 - 2

Efectul unor compuşi coordinativi asupra creșterii şi productivității plantelor de cultură
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Aluchi Nicolae3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cristalină a cloro-bis(dimetilglioximato)cobalt(III) cu derivați ai piridinei
Veveriță Anastasia1 , Coropceanu Eduard2 , Bouroş Pavlina1
1 Institutul de Fizică Aplicată, USM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea12 , Coropceanu Eduard2
1 Gimnaziul Codreanca, r-nul Străşeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12 , Șeremet Ileana Simona3 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Căuşeni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anion-pyridine-n-oxime interplay to control metal-metal separations in a series of Cu(ii) coordination polymers
Croitor Lilia1 , Coropceanu Eduard2 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University
CrystEngComm
Nr. 24(35) / 2022 / ISSN 1466-8033
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale instruirii prin cercetare și ale abordării STEM în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale unor reacții radicalice în mediu acvatic
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: CEP USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine nu-și cinstește istoria, nu poate avea viitor
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea contextului interdisciplinar la științe ale naturii pentru dezvoltarea competenței de cercetare
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids
Arsene Ion , Coropceanu Eduard , Purcel Viorica
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context
Coropceanu Eduard, Codreanu Sergiu
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
Craiova, 2022 / ISBN 978-606-11-8277-0
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi
Lozinschi Iulia1 , Coropceanu Eduard2
1 Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația cercetare-inovare-antreprenoriat în asigurarea bunăstării socio-economice
Coropceanu Eduard
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Disulfanilamide Glyoxime and Ni(II) and Cu(II) Complexes with This Ligand Stimulating the Proteolytic Properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O
Bourosh Pavlina1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei3 , Ureche Dumitru3 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra4 , Clapco Steliana4 , Dvornina Elena4 , Labliuc Svetlana4 , Bulhak Ion3
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(48) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-Acetic Acid
Vitiu (Boldişor) Aliona13 , Coropceanu Eduard3 , Bourosh Pavlina12
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 11(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea jocurilor educaționale în procesul învățării prin cercetare la Chimie
Godoroja Rita1 , Coropceanu Eduard2
1 Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-60. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni praxiologice ale managementului strategic în formarea culturii cercetării
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația STE(A)M – o nouă paradigmă a învățării
Cazacioc Nadejda , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 244