IBN
Închide

126Publicaţii

371Descărcări

15378Vizualizări

Fonari Marina31Croitor Lilia31Bouroş Pavlina26Bulhac Ion21Vitiu (Boldişor) Aliona15Chişca Diana15Bologa Olga13Rija Andrei13Ciloci (Deseatnic) Alexandra13Kravţov Victor12Clapco Steliana10Arsene Ion9Petuhov Oleg9Siminel Anatolii8Codreanu Sergiu8Labliuc Svetlana7Lozovan Vasile7Tiurina Janeta6Ştefîrţă Anastasia6Bivol Cezara5Volodina Galina4Melenciuc Mihail4Stratan-Binzari Maria4Şargarovschi Viorica4Godoroja Rita4Ciobănică Olga4Placinta Daniela4Purcel Zinaida4Baca Svetlana3Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Kulikova Olga3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Gorincioi Elena3Miscu Vera3Melnic Elena3Pîrţac Constantin3Şafranschi Valentin3Grabco Daria3Chicuş Diana3Ciumacov Iurie2Lozan Vasile2Aluchi Nicolae2Buceaceaia Svetlana2Dvornina Elena2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Ureche Dumitru2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Kramer Karl W2Liu Shixia2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Duca Gheorghe1Cojocari Angela1Zelentov Veaceslav1Codreanu Constantin1Nedbaliuc Boris1Brânză Lilia1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Parşutin Vladimir1Şoltoian Nicolai1Botnari Vasile1Daţco Tatiana1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Covali Alexandru1Gdaniec Maria1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Fonari Stela1Forni Alessandra1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cernişeva Natalia1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Cariati Elena1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Dreab Ana1Rotaru Petre1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Borbila Diana1
Coropceanu Eduard Boris
Cuvinte-cheie (255): compuşi coordinativi (6), chimie (4), crystal structure (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 71. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 25

Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12, Kravtsov Viktor3, Coropceanu Eduard12, Rotaru Petre4, Siminel Anatolii3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Nr. 491 / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12, Coropceanu Eduard12, Bourosh Paulina23, Micu Alexandru3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) coordination polymers constructed from flexible 2,2'-dithiodibenzoic acid and 1,2-bis(4-pyridyl) ethane
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia2, Coropceanu Eduard13, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie
Coropceanu Eduard1, Tanasachi Olesea2, Lozovanu Vasile3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Profesională din Leova,
3 Liceul Teoretic Săseni, raionul Călărași
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de competențe cercetare-inovare-antreprenoriat în context interdisciplinar
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă în procesul de determinare a progresului școlar
Chişca Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie
Ureche Dumitru1, Coropceanu Eduard2
1 Liceul Teoretic "Ion Suruceanu", Suruceni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea liceenilor prin cercetare la tema Acuitatea vizuală
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic ca mecanism motivant în procesul de instruire la chimie
Borbila Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers with 1,2-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 2(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Сu(II) and Co(II) Complexes with 2-Benzoylpyridine: Syntheses and Crystal Structures
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 11(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi posibilități de evaluare a cadrului didactic de către elevi
Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Coropceanu Eduard
Moldova Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul evaluării formative în procesul educațional la chimie
Godoroja Rita1, Coropceanu Eduard2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Single and double chain Zn(II) coordination polymers based on isomeric bidentate SCHIFF base ligands
Lozovan Vasile12, Kravtsov Viktor3, Coropceanu Eduard12, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de chimie organică
Purcel Zinaida, Arsene Ion, Şargarovschi Viorica, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al stabilității produșilor obținuți la prima etapă a procesului de bromurare a 2-metil-butanului în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 126