IBN
Închide

209Publicaţii

1219Descărcări

80701Vizualizări

Fonari Marina55Croitor Lilia50Bouroş Pavlina49Bulhac Ion41Chişca Diana28Bologa Olga24Vitiu (Boldişor) Aliona24Kravţov Victor22Rija Andrei21Ciloci (Deseatnic) Alexandra18Arsene Ion17Lozovan Vasile17Siminel Anatolii15Petuhov Oleg15Clapco Steliana14Ştefîrţă Anastasia11Labliuc Svetlana10Codreanu Sergiu10Tiurina Janeta9Gorincioi Elena7Melenciuc Mihail7Culicova Olga6Bivol Cezara6Lozan Vasile5Aluchi Nicolae5Buceaceaia Svetlana5Godoroja Rita5Ureche Dumitru5Placinta Daniela5Purcel Zinaida5Baca Svetlana4Ciumacov Iurie4Volodina Galina4Dvornina Elena4Stratan-Binzari Maria4Melnic Elena4Şargarovschi Viorica4Şafranschi Valentin4Ciobănică Olga4Rotari Natalia4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Brânză Lilia3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Miscu Vera3Pîrţac Constantin3Decurtins Silvio3Costriucova Natalia3Grabco Daria3Chicuş Diana3Kramer Karl W3Liu Shixia3Siminel Nichita3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Nedbaliuc Boris2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Covali Alexandru2Gdaniec Maria2Hauser Jurg2Malinovschi Stanislav2Şofransky Valentin2Forni Alessandra2Melnic-Vitiu A.2Cernişeva Natalia2Stratan Mihai2Rotaru Andrei2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Cojocari Angela1Codreanu Constantin1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Cocu Maria1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Lipkowski Janusz1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Fonari Stela1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Olari Inga1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Dreab Ana1Rotaru Petre1Vecchio Ciprioti Stefano1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Matroi Alexandra1Cazacioc Nadejda1Morozan M.1Gărbălău Nicolae1Gdanets Maria1Vologzhanina A.1Lozinschi Iulia1
Materials Science and Condensed Matter Physics19Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry15Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice14The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry7Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective6Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 20175Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Чугаевская конференция по координационной химии2Modern Technologies in the Food Industry2International Conference of Young Researchers 2Curriculumul şcolar1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1IFMBE Proceedings1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1
Coropceanu Eduard
Cuvinte-cheie (407): crystal structure (9), coordination polymers (9), coordination compounds (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 46. Publicaţii la conferinţe din RM - 124. Publicaţii peste hotare - 39.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea jocurilor educaționale în procesul învățării prin cercetare la Chimie
Godoroja Rita1, Coropceanu Eduard2
1 Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Four Cu(II) coordination polymers with biocompatible isonicotinamide and picolinate ligands in interplay with anionic and neutral linkers
Chişca Diana12, Croitor Lilia1, Coropceanu Eduard2, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova Tiraspol State University
Inorganic Chemistry Communications
Nr. 132 / 2021 / ISSN 1387-7003
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților extrașcolare la disciplinele din aria științe ale naturii (Biologie și Chimie) asupra dezvoltării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevii din ciclul gimnazial
Lozinschi Iulia12, Coropceanu Eduard2
1 Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații teoretice a stabilității energetice a guaninei în cadrul orelor de Chimie și Biologie
Arsene Ion12, Coropceanu Eduard1, Aluchi Nicolae1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Coropceanu Eduard12, Ureche Dumitru12, Rija Andrei12, Ciloci (Deseatnic) Alexandra3, Clapco Steliana3, Dvornina Elena3, Bulhak Ion1, Cocu Maria1, Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 18

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12, Kravtsov Victor3, Gorincioi Elena12, Rotaru Andrei2456, Coropceanu Eduard12, Siminel Nikita3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Coropceanu Eduard3, Brânză Lilia4, Aluchi Nicolae3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From 1D to 2D Cd(II) and Zn(II) Coordination Networks by Replacing Monocarboxylate with Dicarboxylates in Partnership with Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, Inclusion, and Emission Properties
Kravtsov Victor1, Lozovan Vasile23, Siminel Nikita1, Coropceanu Eduard23, Kulikova Olga1, Costriucova Natalia1, Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 23(25) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocurile didactice online la chimie – factor motivant în instruirea bazată pe concepția stem
Cazacioc Nadejda, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-79. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea pentru instruire prin investigaţii Ştiinţifice
Coropceanu Eduard, Nedbaliuc Boris, Matroi Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – metodă complexă de dezvoltare a competențelor inter- și transdisciplinare la chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seven Zn(II) and Cd(II) 1D coordination polymers based on azine donor linkers and decorated with 2-thiophenecarboxylate: Syntheses, structural parallels, Hirshfeld surface analysis, and spectroscopic and inclusion properties
Lozovan Vasile1, Kravtsov Victor2, Coropceanu Eduard13, Siminel Nikita2, Kulikova Olga2, Costriucova Natalia2, Fonari Marina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Polyhedron
Nr. 188 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 209