IBN
Închide

229Publicaţii

1734Descărcări

102491Vizualizări

Fonari Marina55Bouroş Pavlina52Croitor Lilia50Bulhac Ion45Chişca Diana28Vitiu (Boldişor) Aliona25Bologa Olga24Kravţov Victor22Rija Andrei22Ciloci (Deseatnic) Alexandra19Arsene Ion17Lozovan Vasile17Siminel Anatolii15Clapco Steliana15Petuhov Oleg15Ştefîrţă Anastasia13Labliuc Svetlana11Codreanu Sergiu10Tiurina Janeta9Gorincioi Elena7Melenciuc Mihail7Godoroja Rita7Culicova Olga6Bivol Cezara6Ureche Dumitru6Lozan Vasile5Aluchi Nicolae5Buceaceaia Svetlana5Dvornina Elena5Placinta Daniela5Rotari Natalia5Purcel Zinaida5Baca Svetlana4Ciumacov Iurie4Volodina Galina4Stratan-Binzari Maria4Melnic Elena4Şargarovschi (Munteanu) Viorica4Şafranschi Valentin4Covaci (Ciobănică) Olga4Cazacioc Nadejda4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Brânză Lilia3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Miscu Vera3Pîrţac Constantin3Decurtins Silvio3Melnic-Vitiu A.3Costriucova Natalia3Grabco Daria3Chicuş Diana3Kramer Karl W3Liu Shixia3Siminel Nichita3Brînză Lilia3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Nedbaliuc Boris2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Covali Alexandru2Gdaniec Maria2Hauser Jurg2Malinovschi Stanislav2Şofransky Valentin2Forni Alessandra2Cernişeva Natalia2Stratan Mihai2Rotaru Andrei2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Lozinschi Iulia2Șeremet Ileana Simona2Cojocari Angela1Afanas Dorin1Bordan Valeriu1Braicov Andrei1Ţiţchiev (Camerzan) Inga1Chiriac Liubomir1Codreanu Constantin1Postolachi Igor1Voloşciuc Leonid1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Lupu Ilie1Barbă Alic1Cocu Maria1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Lipkowski Janusz1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Sochircă Elena1Andriţchi Viorica1Globa Angela1Pavel Dorin1Fonari Stela1Mihălache Lilia1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Antoci Diana1Cozma Dumitru1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Ştefîrţa Anastasia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Pavel Maria1Putină Maria1Gasnaş Ala1Olari Inga1Vascan Teodora1Veveriță Tatiana1Lupașco Natalia1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Dreab Ana1Rotaru Petre1Vecchio Ciprioti Stefano1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Matroi Alexandra1Morozan M.1Gărbălău Nicolae1Gdanets Maria1Vologzhanina A.1Proca Agnesea1
Materials Science and Condensed Matter Physics19Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry15Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice14The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry7Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă7Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective6Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 5Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Чугаевская конференция по координационной химии2Modern Technologies in the Food Industry2International Conference of Young Researchers 2Curriculumul şcolar1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1IFMBE Proceedings1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).1Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii1Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului1
Coropceanu Eduard
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 134. Publicaţii peste hotare - 46.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 5

Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea12 , Coropceanu Eduard2
1 Gimnaziul Codreanca, r-nul Străşeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12 , Șeremet Ileana Simona3 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Căuşeni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12 , Șeremet Ileana Simona3 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s.Taraclia, r-nul Căuşeni,
3 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Căuşeni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale instruirii prin cercetare și ale abordării STEM în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Disulfanilamide Glyoxime and Ni(II) and Cu(II) Complexes with This Ligand Stimulating the Proteolytic Properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O
Bourosh Pavlina1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei3 , Ureche Dumitru3 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra4 , Clapco Steliana4 , Dvornina Elena4 , Labliuc Svetlana4 , Bulhak Ion3
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Institutul de Chimie,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(48) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-Acetic Acid
Vitiu (Boldişor) Aliona13 , Coropceanu Eduard3 , Bourosh Pavlina12
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institutul de Chimie,
3 Tiraspol State University (TSU)
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 11(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea jocurilor educaționale în procesul învățării prin cercetare la Chimie
Godoroja Rita1 , Coropceanu Eduard2
1 Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia , Chişca Diana , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni praxiologice ale managementului strategic în formarea culturii cercetării
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația STE(A)M – o nouă paradigmă a învățării
Cazacioc Nadejda , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Cytokinin-Type Compounds onThe Self-Regulation of PlantWater Status Under Conditions of Adverse Humidity Variation and Repeated Water Stress
Ştefîrţa Anastasia1 , Bulhak Ion2 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid1 , Brînză Lilia2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie,
3 Tiraspol State University (TSU)
International Journal of Agriculture and Environmental Science
Nr. 3(8) / 2021 / ISSN 2394-2568
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard , Godoroja Rita
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii cercetării ca prioritate în dezvoltarea socioeconomică durabilă
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Four Cu(II) coordination polymers with biocompatible isonicotinamide and picolinate ligands in interplay with anionic and neutral linkers
Chişca Diana12 , Croitor Lilia1 , Coropceanu Eduard2 , Fonari Marina1
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Tiraspol State University (TSU)
Inorganic Chemistry Communications
Nr. 132 / 2021 / ISSN 1387-7003
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activității experimentale la chimie asupra orientării profesionale a elevilor
Lozinschi Iulia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților extrașcolare la disciplinele din aria științe ale naturii (Biologie și Chimie) asupra dezvoltării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevii din ciclul gimnazial
Lozinschi Iulia12 , Coropceanu Eduard2
1 Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații teoretice a stabilității energetice a guaninei în cadrul orelor de Chimie și Biologie
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1 , Aluchi Nicolae1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyel – compound with antioxidant properties
Shtefyrtse Anastasia A.12 , Bulhak Ion1 , Coropceanu Eduard3 , Brînză Lilia31
1 Institutul de Chimie,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE)
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 2784-0379 / ISSNe 2784-0360
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 229