IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar",
Bălți, Moldova, 29 octombrie 2015
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Ciobanu L.
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 320
ISBN: 978-9975-132-45-9
CZU: 373.2/.3(082)=135.1=111=161.1 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2015  50
Disponibil în IBN: 1 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (1)Pedagogie (50)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (6)Sociologie (1)