IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-20 16:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2023  (3 din 4)18    CZU
 2023  (3 din 4)56    
Nr. 3(33) 18CZU
Nr. 2(32) 17CZU
Nr. 1(31) 21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30) 20CZU
Nr. 3(29) 20CZU
Nr. 2(28) 18CZU
Nr. 1(27) 17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26) 15CZU
Nr. 3(25) 17CZU
Nr. 2(24) 17CZU
Nr. 1(23) 17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22) 22CZU
Nr. 3(21) 19CZU
Nr. 2(20) 18CZU
Nr. 1(19) 18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18) 15CZU
Nr. 3(17) 19CZU
Nr. 2(16) 17CZU
Nr. 1(15) 23CZU
 2018  (3 din 2)62    
Nr. 3(14) 21CZU
Nr. 2(13) 19CZU
Nr. 1(12) 22CZU
 2017  (2 din 2)53    
Nr. 2(11) 27CZU
Nr. 1(10) 26CZU
 2016  (2 din 2)40    
Nr. 2(9) 20CZU
Nr. 1(8) 20CZU
 2015  (2 din 2)23    
Nr. 2(7) 12CZU
Nr. 1(6) 11CZU
 2014  (2 din 2)23    
Nr. 2(5) 12CZU
Nr. 1(4) 11CZU
 2013  (2 din 2)48    
Nr. 2(3) 28CZU
Nr. 1(2) 20CZU
 2012  (1 din 2)21    
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole618431052153926091307
Volume33562872924
Total65148733918316

Vizualizări   3300Descărcări   157

Conţinutul numărului de revistă

Impactul formarii continue a cadrelor didactice la matematică 7-13

CZU: 377.8+37.016:51

Gremalschi Anatol , Lupu Ilie
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar 14-24

CZU: 378.147

Chiriac Eugenia , Chiriac Liubomir
Rolul evaluării formative în procesul educațional la chimie 25-31

CZU: 371.26+37.016:54

Godoroja Rita , Coropceanu Eduard
Educația și asistența socială 32-39

CZU: 37.014.53+364.04

Silistraru Nicolae , Pikuła Norbert G.
Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками 40-45

CZU: 81'374:81'276.3-053.5

Хаймович Людмила , Ассуирова Лариса
Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике 46-54

CZU: 37.016:53

Давиденко Андрей
Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului 55-66

CZU: 378.147.88:91

Codreanu Igor , Volontir Nina
Statutul epistemologic al pedagogiei. Educația - concept pedagogic fundamental 67-76

CZU: 37.013.7

Panico Vasile
Dysfunctions in the family as a source of loneliness and social orphanage of a child - selected issues 77-86

CZU: 316.356.2+343.623

Matejek Jozefa
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare 87-96

CZU: 372.882

Şchiopu Constantin
Cercetarea manifestării competențelor sociale și emoționale la studenți 97-106

CZU: 167:[316.645+159.942]-057.85

Pavlenko Lilia , Hajdeu Mihaela
Shaping civic attitudes as a means of preventing social marginalization 107-113

CZU: 172.12+316.624.2

Spyrka-Chlipała Renata
Textul literar în calitate de material autentic pentru orele de limbă engleză 114-118

CZU: 37.016:811.111

Petriciuc Lilia
The Israeli national program for adapting the education system to the 21st century: the factors involved and the expectations from ICT 119-130

CZU: 37.014(569.4)"20":004

Badarne Ghalib
Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural 131-135

CZU: 37.013.42/.43

Zubenschi Ecaterina
Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului 136-142

CZU: 37.013.46

Vinnicenco Elena
Atitudini interpretative în opera literară 143-148

CZU: 37.016:81/82.135.1

Oboroceanu Viorica
Cadrul conceptual al educației tehnologice cu impact asupra formării elevilor pentru rolul de părinte responsabil 149-159

CZU: 37.016:6

Rotaru Ioana-Corina
Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi 160-171

CZU: 378.147+004:[31+34]

Popov Lidia
Aspecte metodice privind studierea compartimentului ”Integrarea Numerică” prin implementarea MAPLET-urilor 172-182

CZU: 378.147:004

Bobeică Natalia
Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi 183-189

CZU: 372.8:574

Sochircă Elena , Mamot Vitalie , Jechiu Elena
Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie 190-197

CZU: 372.8:54

Ureche Dumitru , Coropceanu Eduard
Recenzie la monografia „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară 198-200
Cojocaru Vasile , Sacaliuc Nina