Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
812 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-08 23:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147 (664)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2678)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Eugenia, CHIRIAC, Liubomir. Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2019, nr. 1(15), pp. 14-24. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar

Theoretical and practical significance of the study bionics in the university system

CZU: 378.147

Pag. 14-24

Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 1 august 2019


Rezumat

În articolul respectiv sunt abordate subiecte care țin de importanța studierii Bionicii în sistemul universitar. Sunt scoase în evidență avantajele includerii acestei discipline în curriculum-urile universitare. Sunt examinate, din punct de vedere didactic, metodele de cercetare utilizate în cadrul acestei științe. Este argumentată necesitatea cooperării specialiștilor din diverse ramuri ale științelor, inclusiv, în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru sistemul educțaional din țară

In this article are approached topics related to the importance of studying Bionics in the university system. The advantages of including this discipline in university curricula are highlighted. Research methods used in this science are examined from a teaching point of view. It is argued the necessity of cooperation of specialists from different branches of science, including in the training of teachers for the educational system in the country.

Cuvinte-cheie
Bionica, interdisciplinaritate, cunoștințe biologice, aplicații tehnice, evoluţie,

Bionics, interdisciplinarity, biological knowledge, technical applications, evolution