IBN
Închide
Chiriac Eugenia
Cuvinte-cheie (205): algal communities (8), periphyton (8), perifiton (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the particularities of growth and development in different temperature conditions of micromicets Alternaria spp., Fusarium spp. and Botrytis spp. in dual culture with Penicillium spp.
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Grigorcea Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Ţaranu Svetlana, Grigorcea Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir, Chiriac Eugenia, Pavel Maria, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității
Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships
Nedbaliuc Boris1, Ciobanu Eugeniu1, Chiriac Eugenia1, Grigorcea Sofia1, Aluchi Nicolae1, Brînză Lilia1, Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza evoluției învățământului superior din Republica Moldova din perspectiva studiilor de licență și de master
Chiriac Liubomir, Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Saharanovschi Luminiţa, Grigorcea Dumitru, Verdeş Anastasia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie
Nedbaliuc Boris1, Grigorcea Sofia1, Chiriac Eugenia1, Doncilă Ana1, Nedbaliuc Rodica2, Ţîganaș Ana1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Aplicarea unor micromicete fitopatogene în bioindicație
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)
Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Moşanu- Şupac Lora2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pluridisciplinarității în studierea și dezvoltarea biologiei prin prisma Modelelor matematice
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme energobionice inspirate din natură
Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic characteristics of diatoms from the Bic river near Chisinau
Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica, Gîţu Ana
Moldova Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching aspects on the examination of students performances in some biological disciplines
Chiriac Eugenia
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspecte de interdisciplinaritate în predarea biologiei
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bionica – o nouă paradigmă în educația interdisciplinară
Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1, Iurcu-Străistaru Elena1, Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49