IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru indicele czu "378.147:004"

Principiile de bază ale instruirii asistate de calculator

CZU : 378.147:004
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea e-portofoliilor în procesul educațional al disciplinei TCI

CZU : 378.147:004
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea blog-urilor în procesul de instruire a disciplinei TCI

CZU : 378.147:004
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării competențelor
CZU : 378.147:004
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiul informaţional educaţional – o nouă paradigmă a autoinstruirii in mediul digital
CZU : 378.147:004
,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia dezvoltării competenţelor la disciplina „bazele programării”
CZU : 378.147:004.4
,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional and modern teaching/learning methods by using ICT instruments
CZU : 378.147:004
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital platforms – support tools for the study process
CZU : 378.147:004.78
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые информационные технологии как средство улучшения качества подготовки студентов заочной формы обучения
CZU : 378.147:004(477)
Нестеренко В.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor digitale prin intermediul portofoliilor online
CZU : 378.147:004:811.11
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea învăţămîntului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor
CZU : 378.147:004
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea centrată pe student în formarea profesională la specialitățile Informatică și Tehnologii informaționale
CZU : 378.147:004
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea evaluării interactive în procesul de studiere a cursului universitar „Tehnici de programare”

CZU : 378.147:004.43
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерференция подходов к применению информационных технологий в процессе преподавания-учения-оценивания
CZU : 378.147:004
Кандов Пинхас
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)
CZU : 378.147:004
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor digitale la studenţi în cadrul unităţii de curs Tehnologii informaţionale
CZU : 378.147:004
,
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые подходы к теории и практике автоматизированного тестирования
CZU : 378.147:004
Кандов Пинхас
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегральная оценки уровня профессиональной подготовки студентов направления «Информатика и вычислительная техника»
CZU : 378.147:004
Помян Светлана
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация новых подходов к оцениванию учебных достижений студентов средствами информационных технологий
CZU : 378.147:004-057.87
Великова Татьяна
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational cloud computing: applications and prospects
CZU : 378.147:004.75(549.1)
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54