IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-23 13:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)36
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole380108131426637270
Volume20202761518
Total4001284075784

Vizualizări   1309Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Conștiința valorii și eficiența personală a cadrului didactic ca strategie de prevenire a reducerii realizărilor personale 4-11

CZU: 371.135

Cuzneţov Larisa
Învăţarea prin rezolvare de probleme – un factor determinant în formarea capacităţilor intelectuale ale elevilor 11-21

CZU: 37.025:51

Lupu Ilie, Cîssa Lilia
Modernizarea curriculumul liceal la Informatică 21-29

CZU: 37.016.046:004(478)

Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela
Identificarea experimentala a cauzelor externe si interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice 29-36

CZU: 37.02:58

Crocnan Elena
The functional dimension of school inspection and school inspectors’ status in Israel 36-40

CZU: 37.014.6(569.4)

Halfon-Hen Dalia
The role of novice teachers’ emotional culture in shaping their professional identity 40-46

CZU: 159.942:371.13

Fairstein Esther
Spécificités didactiques du texte littéraire en classe de langue 46-50

CZU: 37.02:811.133.1'1

Ciorba-Lascu Tatiana
Indices d’organisation logique du texte argumentatif dans l’apprentissage du français 50-55

CZU: 37.02:811.133.1

Zdraguş Vera
Teaching spoken english to adult learners 55-58

CZU: 37.02:811.111

Budeanov Alina
Competenţa ca finalitate a învăţării 58-64

CZU: 37.02

Codreanu Sergiu
Utilizarea mijloacelor didactice digitale pentru organizarea eficace a prelegerilor pentru specialitatea Pedagogie în învățământ primar 65-71

CZU: 378.14

Zastînceanu Liubov
Специфика проведения муниципальной олимпиады по Информационно - Коммуникационным Технологиям 71-79

CZU: 37.02:004(478-21)(063)

Малярович Аркадий
Formarea reprezentărilor spaţiale la elevii clasei I-îi. Repere teoretice, constatări şi soluţii practice 80-87

CZU: 373.21:51

Dubineanschi Tatiana
Valorificarea sistemelor expert în învăţământ 88-96

CZU: 37.02:004.891

Chirchina Olga
Strategii de eficientizare a autoeducaţiei şcolarului mic 96-103

CZU: 373.3.041

Popa Natalia
Măsuri de ameliorare şi de prevenire a surmenajului pe parcursul procesului educaţional în clasele primare 103-110

CZU: 373.3.015.3

Saranciuc-Gordea Liliana, Chiviriga Dana
Competenţa de comunicare asertivă – valoare de top a dialogului intercultural 111-115

CZU: 37.015

Ianioglo Maria
Interacţiunea socială şi comportamentul ecologic al şcolarului mic 115-120

CZU: 373.3.033

Teleman Angela
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare 120-127

CZU: 371.13:316.77

Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении математике 128-131

CZU: 37.016.046:51

Gaidarji Gheorghe